ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 25.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети март                                     две хиляди и десета година

 

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

       2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

КНАХ   дело    номер   358    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.50  часа се явиха:

 

Касаторът – „Дани инвестмънт” ЕООД, редовно призован, за него се явява адвокат М.

За ответника по касационната жалба – Директор на дирекция „Инспекция по труда” – гр. Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ М. – Моля да бъде даден ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ М. – Поддържам касационната жалба. Не поддържам доказателствените искания направени с касационната жалба. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

         АДВОКАТ М. – Моля да уважите касационната жалба и да отмените решението на първоинстанционния съд на основание подробните съображенията посочени в жалбата. Извън изложеното в касационната жалба считам, че е допуснато от административнонаказващия орган съществено процесуално нарушение при издаване на наказателното постановление, тъй като адресат на същото е физическото лице, в качеството му на управител на търговското дружество, което физическо лице не е работодател на лицето, за което се твърди, че не е изплатено допълнително трудово възнаграждение, а работодател се явява юридическото лице, което е различно от физическото лице, на което е издадено наказателното постановление.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам административното нарушение за безспорно установено от обективна и субективна страна, и от всички събрани писмени доказателства по делото. С оглед на което моля да оставите в сила решението на Бургаския районен съд като правилно и законосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: