ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На деветнадесети юни                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 353 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Ж.С., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат М., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Д.С.С. – специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, Община Бургас, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата.

Няма да соча доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

АДВОКАТ М.: Моля да отмените наложената принудителна административна мярка като незаконосъобразна.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и оставите в сила наложената принудителна административна мярка, като наложена от компетентен орган, при спазване на административнопроизводствените правила и правилно определяне на обективните признаци на деянието и правилно прилагане на материалния закон, като приемете, че в случая с паркирането автомобилът затруднява движението на участниците, които по смисъла на преходните правила на ЗДвП са и пешеходците, които имат право на свободен достъп до тротоара.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: