ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 17.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седемнадесети април                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 353 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Ж.С., редовно призована, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Да се приемат доказателствата. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Предвид липсата на доказателствени искания, следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.А: Считам, че наложената мярка е правилна и законосъобразна. Установява, се че автомобилът, обект на производството, е паркиран перпендикулярно върху част от уличното платно, а именно тротоара, предназначен за движение на пешеходци, с което си действие нарушителката не просто е затруднило движението, но го е направила невъзможно, което е нарушение, посочено и от органа, наложил мярката, на чл. 94, ал. 3 предл.второ от ЗДвП и е станало основание за налагането и, поради което моля да я потвърдите като правилна и законосъобразна.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: