ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети май                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3531 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.М.Ж., редовно призован, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат П.Г., назначена с определение на съда по реда на Закона за правната помощ.

За ответника директор на Дирекция „Социално подпомагане” Карнобат, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ Г.: Представям на съда удостоверение за наследници, от което се установява, че жалбоподателката Р.М.Ж. е починала на 13.05.2018г. и е оставила двама наследника – Й.Ч.Ж.– син и К. Ч. Ж. – дъщеря.

 

Съдът счита, че ход на делото не следва да бъде даден. На двамата наследници следва да се съобщи за образуваното съдебно производство и същите, в определен срок, писмено да установят дали поддържат жалбата на своя наследодател.

Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

Да се изпратят съобщения до двамата наследници на адресите, посочени в удостоверението за наследници, на които да се съобщи, че тяхната наследодателка Р.М.Ж. е обжалвала заповед № ЗСП/Д-А-К/1334/07.11.2017г. на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Карнобат, с която е отказана социална помощ – целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2017-2018г., с искане за нейната отмяна, като в 7-дневен срок от съобщаването, същите следва писмено да заявят дали поддържат жалбата и дали желаят производството да продължи, като встъпят на мястото на своя наследодател.

След отговора на двамата наследници, съдът ще прецени допустимостта на производството и съответно насрочването на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: