ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 23.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети март                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 352 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СТРОЙ ИНС – 22” ООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Считам, че делото е изяснено от фактическа страна. Събрани са многобройни доказателства –  писмени, гласни и експертиза.

Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

Моля да приключите събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Моля да постановите решене, с което уважите жалбата ни и отмените като незаконосъобразен обжалвания административен акт. Моля при постановяване на решението да вземете предвид задължителните указания на Върховния административен съд и най-вече досежно приложението на чл. 119, ал. 3, т. 1 от ДОПК, съобразно който е извършена настоящата ревизия. Настоящата ревизия не е извършена по особения ред, вследствие на което и констатациите на органа по приходите не се ползват с доказателствена сила. В настоящото производство по безспорен начин доказахме нашите твърдения.

Ще представя писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите установените с обжалвания ревизионен акт задължения като законосъобразни. От събраните в хода на ревизията доказателства считам, че безспорно са установени фактите и обстоятелствата, посочени в обжалвания ревизионен акт, за извършеното данъчно облагане на жалбоподателя.

Моля да ми присъдите  юрисконсултско възнаграждение в размер на в размер на 2272 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам становището на Прокуратурата, изразено в съдебно заседание, проведено на 18.03.2009 година, за частично основателност на жалбата по отношение на доставчиците ЕТ „ЧЕРИ – М.Ч.” и „Меркурий 05” ЕООД.  По отношение на останалите доставчици – „Симос” ООД, „Селена 2000” ЕООД и „Евростроежи” ЕООД, не са събрани доказателства в подкрепа на твърденията на жалбоподателя.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: