ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3522 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

За протестиращата Районна прокуратура Средец, редовно призована, се явява прокурор Колев от Окръжна прокуратура Бургас.

Ответникът кмет на Община Средец, редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна Ж.П.Ж., нередовно призован, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че след като не е открил заинтересованата страна Ж.П.Ж. на адреса, посочен в административната преписка, е извършил справка в Национална база данни „Население“, от която е установено, че Ж.Ж. има два различни адреса като постоянен и настоящ. Изпратени са съобщения и на двата адреса. Оттам са се върнали отговори, че лицето на живее на адреса в с.Зорница, който е настоящ, както и не живее отдавна на адреса в гр. Бургас, ж.к. Славейков, който е постоянен.

Съдебният секретар на състава е извършил справка в кметството на с.Драчево с цел установяване, дали жалбоподателят пребивава в това село, предвид имотът, който е предмет на оспорената заповед. Служител на кметството е заявил, че познава Ж.Ж., за което е изготвена призовка, изпрана до с.Драчево, общ. Средец, откъдето се е върнала с отбелязване, че Ж. ***, но не пребивава там. Преди около месец (призовката е от м.март 2018) същият е бил в кметството на среща с кмета и от разговора им кметът е разбрал, че Ж. живее във Виена.

Съдът издири настоящите и постоянни адреси на бащата и майката на заинтересованата страна и изпрати съобщение на тези адреси, което се върна с отбелязване, че както лицето, така и родителите му не живеят на посочените адреси, след което съдът, по реда на чл. 47, ал.1 от ГПК, извърши съобщаване на постоянния адрес, което е залепено на 03.05.2018г. и не е изтекъл 14-дневния срок.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да не се дава ход на делото. Въпреки усилията на съда, не е редовно призована заинтересованата страна, което се явява процесуална пречка. Моля делото да се отложи за друга дата.

 

Съдът, с оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.06.2018г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпълни разпореждането на съда за уведомяване на заинтересованата страна Ж.П.Ж. по реда на чл. 47, ал.1 от ГПК, което да се извърши по постоянен и на настоящия адрес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: