ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети април                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3506 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Н., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – С.П.– специалист репатрация в ОП „Транспорт“ при Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по жалба от К.С.Н. против ПАМ, с която е разпоредено принудително преместване на собственото му превозно средство по смисъла и при условията на чл. 171, т. 5, б. „б” от ЗДвП.

 

юк. Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Представям и моля да приемете скица-извадка от действащия план, на която е отразено мястото на паркирането на процесния автомобил и извлечение от интернет сайт www.thecaryoudrive.com, на който са показани параметрите на процесния автомобил, за да се сравни широчината на тротоара съответно с параметрите на автомобила и да се прецени дали след паркирането са били налице изискуемите 2м. отстояние за свободно преминаване на пешеходци. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на ответника и като взе предвид, че в сезиращата съда жалба липсват други доказателствения искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. Д.: Уважаеми г-н председател, считам, че приложената ПАМ е била осъществена правилно и законосъобразно. Органът е действал при условията на пълномощия, които са му предоставени. Преценено е, че автомобилът е представлявал пречка за останалите участници в движението. Видно от доказателствата, които представихме, той наистина е бил такава. Нямало е изискуемите 2м. до фасадата на сградата. Моля да потвърдите мярката и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: