ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети март                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3504 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Г.Г., редовно призован, не се явява. За него се явяват представители по пълномощие адвокат Т.Т., надлежно упълномощен и адвокат С.К., надлежно преупълномощен от адвокат Т., представят пълномощни.

За ответника Милена Вълкова Карчева - специалист в Община Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ КАРОВ: Да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с във вр. с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба против принудителна административна мярка (ПАМ) наложена на 04.12.2017г., на основание 171, т.5, б.“б“ от ЗДвП, по силата на която, е преместен лек автомобил марка „АУДИ“, с рег. № А 7080КХ, без знанието и съгласието на собственика или лицето, което е упълномощено да го управлява.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата. Поддържам и направените доказателствени искания, които направихте с молба от 09.01.2018г.

АДВОКАТ КАРОВ: На този етап няма да сочим други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата протокол от 04.12.2017г., АУАН № 0089705/04.12.2017г. и касова бележка №41955 от 04.12.2017г., както и представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л.2 от делото.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 10-дневен срок от днес, да представи по делото схема на пътната маркировка и пътните знаци в участъка, от където е преместен автомобила, актът, с който е одобрена тази схема, както и да представи доказателства, че към датата 17.07.2017г. ответникът е заемала длъжността „Специалист репатрация“, доколкото на тази дата е подписаната представената по делото длъжностна характеристика.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.04.2018г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: