ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 3502 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:11 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Империал риъл естейт“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Б.К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Полицейски инспектор при Районно управление Поморие при ОДМВР Бургас – Г. П. Д., редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Й.М., нередовно призован, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Желая да се гледа делото въпреки, че съм нередовно призован. Запознат съм делото.

 

АДВОКАТ К.:Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед така направеното изявление намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Империал риъл естейт“ ЕООД против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0230-000335/09.12.2017г. издадена от полицейски инспектор при Районно управление Поморие при ОДМВР Бургас, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Т.Й.М. е наложена ПАМ - прекратяване на регистрацията на ППС за 180 дни.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото не е постъпила изисканата от ответника административна преписка.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Моля да допуснете поисканите от мен свидетели, а именно водача на МПС-то и заинтересованата страна в производството Мамалов. Свидетелят Т.А.А. – водачът на автомобила го водим днес и се намира извън съдебната зала.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Жалбата е основателна. Не видях причина да не преотстъпя автомобила на Тодор Атанасов. Този камион е пътна помощ. Аз имам пълномощно, работя към дружеството-жалбоподател и когато нямам възможност да шофирам отвреме навреме се обаждам на Тодор да ми помогне, в смисъл ако някоя кола има да се кара. Според мен това взимане на табелите е неправомерно. Тошко съм го питал много пъти дали всичко му е наред с документите и той потвърждаваше, че всичко е наред и даже ми е показвал, че книжката му е в него.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

        

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА повторно ответника в 7-дневен срок от уведомяването да представи пълната административна преписка по обжалваната заповед.

 

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на указанията в срок, на основа чл.89, т. 2 от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите по чл.91 ал.1 от ГПК, а именно от 50лв. до 300лв.

 

ДОПУСКА искания от жалбоподателя свидетел Т.А.А., който да бъде разпитан в днешното съдебно .

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане в качеството на свидетел на М., тъй като същият е заинтересована страна в производството.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му, както следва:

 

Т.А.А.- г., несемеен  български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не съм служител на фирмата-жалбоподател, но отвреме навреме правя курсове за нея.

АДВОКАТ К.: Спомняте ли си на въпросната дата, когато Вие преотстъпен автомобила от Т. и свалиха табелите на МПС-то какво се случи.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Т. ми се обади него ден и тъй като нямаше възможност да направи един курс ме помоли аз да отида да взема кола от Ахелой. На с.Каменар, на кръстовището ме спряха. Бях си забравил документа за управление на МПС и за това ми свалиха номерата. Към него момент имах книжка и към настоящия момент имам и мога да я покажа на съда.

 

На съдът беше представено от свидетеля А.СУМПС № 280388593, издадено на името на Т.А.А. на 14.09.2010г. и със срок на валидност 14.09.2020г. След извършената оглед, съдът върна СУМПС № 280388593 на свидетеля Т. А.

 

СВИДЕТЕЛЯТ на въпрос на съда: Не са ми връчвали никаква заповеди за лишаване от право да управлявам МПС, нито преди, нито след случката на 09.08.2017г.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля Атанасов, който излезе от съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.: Моля съобщенията до мен по делото да бъдат изпращани на съдебен адрес *** до адвокат Б.К.. Нямам доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2018г. от 10.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ препис от протокола на ответника за зиплънение на дадените му указания в днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: