ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети март                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3502 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Империал риъл естейт“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Б.К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Полицейски инспектор при Районно управление Поморие при ОДМВР Бургас – Г. Д., редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Й.М., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№ 2743/08.03.2018г. изисканата от ответника административната преписка.

 

АДВОКАТ К.: Моля да ми се предостави възможност да се запозная с преписката, тъй като когато я търсех, не беше постъпила по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на адвокат К. да се запознае с постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме представената административна преписка. Представям пълномощно за сторените разноски от жалбоподателя. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№ 2743/08.03.2018г. писмени доказателства, а именно - акт за установяване на административно нарушение бл.№ 051851/09.12.2017г., сведение от Т.А.А. от 09.12.2017г., сведение от Д. П. Д. от 09.12.2017г., сведение от Д. М. С. от 09.12.2017г., наказателно постановление №17-0320-001405/21.02.2018г., заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0320-000335/09.12-2017г. на полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, РУ Поморие, пълномощно, копие от свидетелство за регистрация част ІІ на автомобил№ 008212764, картон на ЗППАМ за потребител Г.П. Д., справка за нарушител/водач Т.А.А..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател, поддържам жалбата против процесната ЗПАМ, като считам същата за незаконосъобразна, имайки предвид изложеното в жалбата и факта, че в тежест на административнонаказващия орган е да докаже, че лицето управлявало автомобила в момента на проверката е било лишено от това право. Убедихме се, че лицето управлявало автомобила в момента на проверката е имало СУМПС и същото не е иззето, поради липса на контролни точки, както и от приложеното наказателно постановление към административната преписка не се установява, да е лишено от право да управлява МПС, нито по административен, нито по друг ред. Предвид изложеното и предвид събраните доказателства по делото, писмени и гласни, след тяхната преценка, моля да се произнесете с решение, с което да отмените процесната ЗПАМ и присъдите на доверителя ми сторените в настоящото производство съдебни разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: