О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

/09.03.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание, на девети март, две хиляди и единадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 34/2011 година.

 

Производството е образувано е по жалба на М.Б.И. с ЕГН ********** *** против наложена принудителна административна мярка (ПАМ) на 27.03.2010 година - преместване на лек автомобил “Фолксваген” с регистрационен номер А 8285 ВХ, разположен върху тротоар на булевард “Демокрация” № 12 в град Бургас.

Жалбоподателят твърди, че на мястото, от което е преместено МПС, няма знак, забраняващ спирането за престой или паркирането. Поддържа, че автомобилът не е създавал опасност или невъзможност за преминаване на останалите участници в движението. Представя снимки за друга част от град Бургас, с които поддържа, че други МПС, въпреки неправилното им паркиране, не се преместват. Изтъква, че наложената й ПАМ е дискриминираща.

Иска отмяната на ПАМ, справедлив процес, съобразно чл.6 т.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, както и възстановяване на заплатена сума в размер на 51,50 лева.

След като се запозна с обстоятелствата по спора, съдът намира следното.

ПАМ по отношение на автомобила, управляван от М.И., е приложена на 27.03.2010 година. Госпожа И. е узнала за извършеното преместване на същия ден, установила е къде е преместен автомобила и е заплатила в полза на Община Бургас сумата от 51,60 лева с ДДС – разноски по преместването, което се установява от фактура № 0810000925/27.03.2010 година (лист 15).

ПАМ не е оспорена в законоустановения срок, който е изтекъл на 12.04.2010 година (първия работен ден, след края на срока). Оспорено е единствено наказателното постановление на заместник – кмета на общината, с което на М.И. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 30 лева.

Жалбата, като просрочена, следва да се остави без разглеждане, на основание чл.159 т.5 от АПК.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба на М.Б.И. с ЕГН **********  против наложена принудителна административна мярка на 27.03.2010 година - преместване на лек автомобил “Фолксваген” с регистрационен номер А 8285 ВХ, разположен върху тротоар на булевард “Демокрация” № 12 в град Бургас.

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 34/2011 година.

 

Определението може да се обжалва - в седемдневен срок от съобщаването му - пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: