ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 349 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:15 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат К., с представено по делото пълномощно. 

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Директор на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., с представено по делото пълномощно. 

Явява се вещото лице д-р С.А..

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Писмена покана на основание чл.76а, ал.3 от ЗЗО с изх. № 29-02-47/17.01.2018 г. на директора на РЗОК-Бургас.

Предходното открито съдебно заседание на 08.05.2018 г. беше отложено, тъй като съдът срещна затруднения с намирането на вещо лице лекар-специалист неонатолог. В крайна сметка такъв специалист беше открит в лицето на д-р С. Д., която изготви експертизата и я представи по делото в срок. В съдебно заседание на 08.05.2018 г. съдът допусна и един свидетел при условията на довеждане от страна на жалбоподателя за днешно съдебно заседание.

 

АДВ. К.: Водим свидетеля за днешно съдебно заседание.

 

Свидетелят въведен в съдебната зала.

 

Съдът СНЕМА самоличност на доведения от жалбоподателя свидетел както следва:

П.В.К.– ** години, български гражданин, омъжена, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да каже истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА К.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: На 10.09.2017 г. ми стана лошо. Обадихме се на „Бърза помощ“. Взеха ме в спешното отделение в Окръжна болница – Бургас. Сложиха ми система и след като свърши системата, ме пуснаха да си отида. На другия ден си бях в къщи и си мислех, че ще ми мине, но непрекъснато повръщах и ми се спеше. Това беше на 11.09. Обадих се на сина ми, който отиде при личната лекарка на 12.09., за да ми даде направление. Това беше към 16.00 часа и веднага отидохме в болница „Дева Мария“ във Ветрен. Там ме приеха и ми направиха скенер и се оказа, че имах кръвоизлив в главата. Трябваше спешно на следващия ден 13.09. с линейката да ме закарат в гр. София за операция. В 04.00 часа сутринта на 13.09. тръгнахме за гр. София и там пристигнахме навреме и ми направиха операция в болница „Св. Иван Рилски“.

 

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Аз не съм настоявала да бъда преместена в болница „Св. Иван Рилски“ в гр. София. Аз всъщност не знаех какво е състоянието ми. Мъжът ми и синът ми бяха с мен. Те говориха с завеждащ отделението. Оказа се, че имах кръвоизлив и спешно трябваше да отида на операция.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетелката.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

С.А. Д. – ** години, български гражданин, омъжена, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвет и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Относно отговорът Ви по т. 2, може ли да кажете дали Неонатална церебрална исхемия е придружаващо заболяване?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Последица е, а не придружаващо заболяване.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: При персистирането на отклоненията в неврологичния статус - мускулна хипотония, хипорефлексия,  хипертонус на крайници, които са последвани от болезнен плач, нормално ли е това състояние за дете до 3 месечна възраст?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Хипотонията не е нормално състояние.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В епикризата на пациента по КП 7 са описани данни за мускулна хипотония и хипорефлексия. Може ли тези симптоми да настъпят в рамките на два часа между дехоспитализацията по КП 8 и рехоспитализацията по КП 7?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това не е възможно.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВ. К.: Така отразените симптоми без други изследвания индикират ли диагнозата Неонатална церебрална исхемия?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не.

 

 Поради изчерпване на въпросите към вещото лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице д-р С. Д., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 550 лв., от които 350 лв. платими от внесения депозит, а за остатъка от 200 лв. ОСЪЖДА „УМБАЛ Дева Мария“ ЕООД да ги заплати в 3-дневен срок от днес по сметка на Административен съд - Бургас.(изд. Р.К.О. – 350 лв. на 10.07.2018 г.)

 

АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Уважаеми г-н съдия, моля да уважите депозираната жалба. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата без уважение. Моля да потвърдите издадената Писмена покана с изх. № 29-02-47/17.01.2018 г., като законосъобразна и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. В отговора на жалбата съм изложила подробни съображения и аргументи в подкрепа на искането.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:27 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: