ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти април                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3499 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Р.Д.К., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Д.П., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Й., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице инж. К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО .

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е постъпило на 29.03.2018г., в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

Освен това съдът, ДОКЛАДВА, че съдът е постановил определение №831/12.04.2018г., с което отхвърля искането на процесуалния представител на ответника за конституиране на М. К. като заинтересована страна.

 

АДВОКАТ П.: Водим свидетел, във връзка с допуснатите гласни доказателства от предходно съдебно заседание, като моля свидетелят да бъде разпитан преди изслушването на вещото лице. Това е свидетелката Н.С.К., майка на жалбоподателката.

 

Съдът въведе в залата свидетелката Н.С.К..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Н.С.К., на 76 години, неосъждана. Майка на жалбоподателката. Без дела с ответника.

На основание чл.166, ал.1, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът предупреди свидетелката, като ѝ даде възможност да заяви, че в качеството и на майка на жалбоподателя има право да откаже да свидетелства.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Запозната съм с възможността да откажа да свидетелствам. Ще свидетелствам.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Ще питам за лятната кухня, която е построена в Созопол. Знаете ли за тази постройка и кога е била построена?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Да знам за построяването на лятната кухня. Лично аз я правих, постройката е построена през 1998 г. Започнахме есента, понеже тя е дървена и има само две дървени стени. Другите две стени са зидове на оградата. През 1999г., пролетта, я завършихме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Да ми кажете деверът ви кога почина, братът на вашия съпруг?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Мъжът ми почина през 2005 година, а деверът ми почина през 2001 година.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Той, деверът ви, беше ли жив, когато завършихте постройката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Да, и деверът ми и мъжът ми бяха живи, когато завършихме постройката.

АДВОКАТ П.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Имаха ли някаква договорка за постройката двамата братя?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Да, имаха уговорка двамата братя и тя беше да си разделим дворовете и етажите на къщата. Тази уговорка беше устна. Започнахме заедно да строим къщата, събрахме се после и всеки реши кой двор да ползва. Единият искаше да бъде отпред, девер ми искате да е отпред, да ползва двора към улицата, а ние искахме да ползваме двора отзад, зад къщата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Казахте, че постройката е строена на оградата. Има ли ограда между двата братски двора?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Не, между братските дворове няма ограда. Постройката е построена на оградата със съседния имот и на оградата на другия парцел отзад, от другата страна. Имаме разрешение от съседите да ползваме оградата. Строили сме двете огради заедно. Оградите са високи два метра, два метра и нещо, и на тези две огради построихме с още две плоскости лятната кухня.

Имотът ни е един двор и по средата е къщата, като единият брат взе двора отпред, а другия взе двора отзад.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Имате ли документи за тази подялба?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Никакви документи, двамата братя се разбраха, единия взима единия етаж, другият - другия етаж.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Когато ги построихте тези допълнителни постройки, питахте ли в общината, някакви документи имате ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Нямаме документи, защото не знаехме, че за тези две стенички трябва да има документи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Казахте, че ползвахте двете огради за две стени и добавихте още две, така ли да разбирам?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Да.

АДВОКАТ Й.: Нямам други въпроси. Моля при кредитирането на свидетелските показания да се има предвид родствената връзка между жалбоподателя и свидетеля.

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

Съдът пристъпи към разпит на вещото лице.

Сне самоличността му, както следва:

Инж. К.Д.М., 66 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Как е разположена постройката спрямо границата на съседния парцел?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Процесната постройка е залепена на западната имотна, или регулационна граница със съседен от запад парцел, с плот на висока ограда, описана в заключението, а от юг е залепена на подобна плътна тухлена висока ограда, ограждаща в същия парцел южната част, която е на други собственици със застроена друга сграда.

ВЪПРОС на СЪДА: В коя посока е излазът към улица в процесния имот?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.:Излазът на улица е на изток. Запад е дъното на парцела, от север е цитираната от свидетеля част, която да ползва от девера, а от запад са те (жалбоподателката) и където е направена процесната постройка, а от юг, на калкана на жилищната сграда на жалбоподателката и нейния чичо, има продължение на същия парцел на друга сграда, с други собственици.

Към настоящото дело е приложено адм. дело №2461/2013г., където има скита към експертизата на вещото лице инж.Т.Ч., която съм ползвал и по тази причина не съм изготвил скица към моята експертиза. Ако съдът я предяви на страните ще обясня нагледно.

 

Съдът предяви на вещото лице и на страните скицата на л. 64 от адм.д. № 2461/2013г., което е приложено към настоящото дело.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Нагоре е север. Улицата е от изток. От запад имаме този съседен парцел, който споменах преди малко, а в кафяво е посочена процесната постройка. От юг на тази процесна постройка има тухлена масивна ограда.

ВЪПРОС на СЪДА: Може ли да кажем, че на процесната постройка западната и южната стена са оградите на съседните имоти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да, постройката е опряна на две масивни огради, като има и калкан на съседа от юг.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Постройката е залепена за плътната ограда на съседния парцел на запад ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: От запад – да. От юг пак е плътна тухлена ограда.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.:*** срещнахте ли се с актосъставителите и питахте ли там за срока на построяване на процесния обект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Попитах за това във връзка с двата констативни акта, единият от предходно производство, в който е записана дата, различна от последния констативен акт, който е към сегашното производство. Отговорът на момчето, който е участвал в проверката и при съставянето на констативния акт, мисля, че Георги Илчев беше името му, и той ми каза, че са писали срок, който да удовлетвори и техния жалбоподател и заинтересованата страна, в случая настоящия жалбоподател. Т.е. за да нямат разправия с жалбоподателката М. К. са написали този срок на построяване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: А видяхте ли жалбата на М. К. от 2017г.?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Мисля, че тя е приложена и тук.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Говоря за жалбата, по която е издадена последната заповед?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Нямах такава задача и не съм проучил въпроса.

Акцентирах на сега действащата преписка и тази по предходното дело, и видях различието на предходните актове и цитирам входящия номер на молбата, цитирам и го фиксирам в заключението. Говоря за входящия номер от 2013г. и за написаното кога е изграден процесния обект. Но не съм виждал и проверявал жалбата на М. К., послужила за издаване на последната заповед.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Дали в нея е посочена някаква дата или е същата е продължение на старата жалба?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм видял тази жалба и не мога да отговоря.

АДВОКАТ П.: С тази жалба тя (М. К.) пита, какво се случва с жалбата ѝ от 2013г.

Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Въпросът ми е свързан най-вече по съществуващия застроителен план на гр. Созопол, както и по ПУП от 1989 г. - има ли някакви данни за такава постройка, за процесната постройка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Няма данни, няма и допълнително одобрени застроителни разработки за парцела. Посочил съм го в заключението си.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Видели сте, че процесната постройка е построена на оградата, заграден е ъгълът с две дървени стени. Случайно, да попитам, изследвайки документите, натъкнахте ли се на дадено съгласие за използването на границата, за извършване на това строителство на границата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В преписката по делото или в общината, в преписката на колегите, които цитирах, имаше от някаква жена, от парцел VІ мисля че беше, подписана декларация. Говоря за съседен парцел, но не съм го проучвал въпроса. Има приложена декларация, написана на машина, нямаше и половин страница. Не ми беше предмет на задачите и не го записах изрично в заключението. Записано е в смисъл, че е съгласна К. да си построят на оградата.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: От кои съседи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: От западните съседи мисля. Имаше една декларация, от женско име беше декларацията.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Питам, понеже е на граница с два имота?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Понеже скицата на колежката, изготвила експертиза по приложеното дело, е скицата по кадастралната карта, не помня точно номера на парцела, но декларацията е от женско име и съм я виждал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Може ли да установите, ако направите проверка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Тази декларация я има в една от преписките и съм я виждал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: По принцип относно предвиденото застрояване в имота, искам да конкретизираме, предвидено ли е застрояване в имота за постройката, която е съществуващата къщата, че се запазва? По принцип няма данни, но има ли някакво строителство, предвиждане за строителство за процесната постройка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: За процесното - няма предвиждане и няма отбелязване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: А предвижда ли се ново?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Съгласно ПУП, като изменение на плана, което не записах от кога е одобрен, има за надстрояване в южната част с още един етаж. Това е от калкана на К., има одобрена преписка за изменение на основното застрояване.

ВЪПРОС на СЪДА: А ходихте ли на място?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Ходих на място. Процесният обект е чиста лятна кухня, от дървени плоскости, с остъкление започващо от единия метър от земята, до височината от 2 метра, опряна е на двете страни, като даже на една от страните е сложена греда, за да легнат ребрата на покрива, ребрата са дървените елементи, които носят покривната плоскост, която е с покритие тип „Ондолин“, осмолена хартия с посипка.

Двете страни са дървени, покрива е дървена конструкция, с „ондолин“ обшивка, а другите две стени са директно варосани, където са съществуващи огради от запад и от юг на самата постройка.

ВЪПРОС на СЪДА: Показателите на УПИ-то, където е сградата, видяхте ли при посещението си в Община Созопол?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не съм ги изследвал, не съм видял. Цитирах само това надстрояване на сградата, има предвидено за надстрояване на южната част с още един етаж.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: Във връзка със съответните изследвания, установихте ли жалбоподателката да е направила искане за търпимост на сградата, за установяване на търпимостта на сградата?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Видях в административната преписка, при колегите в община Созопол, отказ на главния архитект на община Созопол за издаване на удостоверение за търпимост или за узаконяване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Й.: А имало ли е оспорване на този отказ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не мога да отговоря. Но има отказ, подписан от арх. Рашков, който е гл.архитект на община Созопол.

ВЪПРОС на СЪДА: В която посока е вътрешната граница на УПИ-то?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Западна. Там, където цитирам, че има плътна ограда, където е залепена процесната постройката.

ВЪПРОС на АДВОКАТ П.: Възможно ли е, разрешава ли се такава постройка да бъде залепена за плътна ограда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Да.

АДВОКАТ Й.: Въпросът е правен .

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Мисля, че в чл.42 от ЗУТ се урегулирани тези неща.

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси, защото вещото лице е отговорил на единствения въпрос, дали имотът фигурира в ПУП и очевидно дали е предвиден тогава или сега.

Моите въпроси, които целяха експертизата да отговори, беше дали практически, съгласно измерванията на място, тази постройка съответства на техническите правила и норми на застрояване.

СЪДЪТ: Вашите въпроси бяха правни.

Моята работа е да си задам въпроса, така както съм искала. Отговорът е дали е допустим и го поддържам.

Искам да се приложи жалбата от 2017г. на М. К., която е цитирана в заповедта, а не е приложена от ответника.

Искам да сме сигурни, че става въпрос за една и съща преписка от 2013 г. и за да сме сигурни, искам да бъде приложена към делото тази жалба. Тъй като е задължение на административния орган да представи преписката изцяло, моля да задължите ответника да я представи.

Съдът предяви на вещото лице декларация на л.47 от адм.д.№2461/2013г.

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Декларацията на л.47 от приложеното дело имах предвид, когато говорих за разрешението от съседите.

 

Съдът към адвокат Й.: Страната твърди, че от тази жалба на М. К. от 2017 г., ще стане ясно, че не се инициира ново производство, а става въпрос за старото, което е приключило с издаването на предходната заповед.

АДВОКАТ Й.: Моля да ми се даде възможност да представя жалбата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения първоначален депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Й.: Считам, че искането за представянето на жалбата на М. К. само по себе си е релевантно по съществото на спора.

От гледна точка на обстоятелство, че твърдението на страна, която не е участваща в производството, с оглед определението на настоящ състав, като такава е ирелевантно за съществото на спора.

Предвид обстоятелството, че извършената проверка е след като са предприети действия от страна на жалбоподателката за узаконяване пред главния архитект на община Созопол, като самостоятелен административен орган на Община Созопол, получен е отказ от главния архитект на общината, същият не е бил оспорван от жалбоподателката и е влязъл в законна сила, в резултат на което, са предприети ѝ действия по премахване на незаконното строителство, с оглед влязъл в сила отказ на главния архитект.

Отделен е въпросът, че дори и производството да е образувано по инициатива на М. К., считаме, че твърденията изложени в нейната жалба, каквито и да са те, са неотносими към съществото на спора, предвид, че същата безспорно не е страна в настоящото съдебно производство.

Съдът счита, че след като жалбата, подадена от М. К., е цитирана в мотивите на обжалваната заповед и предвид съображението, изложено от процесуалния представител на жалбоподателката, касаещи процесуалната страна на спора, съдът следва да се запознае със съдържанието на жалбата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от днес, да представи по делото жалба с вх.№ 5-94-М-17/06.03.2017г., подадена от М.К.К., с която, по твърдение на административния орган, съдържащо се в заповедта, е започнало настоящото административно производство.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.06.2018г. от 10.40 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: