ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3486 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.В., редовно призована, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно призован, се явява юк. В., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Н.Г.К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-икономическа  експертиза, като заключението е депозирано на 03.05.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

жалбоподателят: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

юк. В.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещото лице, на което снема самоличност, както следва:

 

Н.Г.К. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

жалбоподателят: Запознала съм се своевременно със заключението на вещото лице. Нямам въпроси към вещото лице. Не възразявам по заключението на вещото лице, моля да се приеме. Възраженията ми по-скоро са срещу КСО.

 

юк. В.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на въпроси към вещото лице Карчева по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещото лице Н.К., на което определя възнаграждения в размер на 200,00 лв., 100,00 лв. от които платими от внесения депозит. / изд. Р.К.О. – 100 лв.- 15.05.2018 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесен по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 100,00 лв., представляваща доплащане по приетата съдебно-икономическа експертиза. При неизпълнение в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

жалбоподателят: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. В.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

жалбоподателят: Искам да кажа, че в чл. 70 на КСО за този период по тази формула, където се изчислява индивидуалния коефициент, е указано, че бм1 - брой месеци за търсения период не е указано, че е точно 36 месеца. За определяне на отношението работна заплата към социални осигуровки, мои лични, към средна работна заплата за тези 36 месеца е указано 36 месеца за намиране на това отношение, обаче за броя на месеците, за които да е валидно това отношение не е указано. НОИ и вещото лице го взимат 36 месеца. Аз го изчислявам върху трудовия ми стаж - 155 месеца, които са преди 1997 година. Разпростирам това отношение върху трудовия стаж преди 1997 г. и мисля, че това е правилното, защото така излиза целия ми трудов стаж. Моят по-голям трудов стаж е преди 1997 г. и не смятам, че е редно да се вземат само 36 месеца. Това ми е възражението. Не е казано точно в закона. Нормата се тълкува двусмислено.

 

юк. В.: Моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ гр. Бургас като правилно и законосъобразно, в което не са допуснати процесуални пороци. Заключението на вещото лице изцяло потвърждава направените изчисления от пенсионния орган.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: