ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.03.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети март                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 3457 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.Н. уведомена, не се явява. За нея се явява адв.С.К., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Р.Т.Т.– Разузнавач при Първо РУ на ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован, се явява лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

          ОТВЕТНИКЪТ Т.: Запознат съм с въпросите. Получил съм препис от определението на съда.

          Съдът дава възможност на ответника Т. на основание  чл.176, ал.1 и 2 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК  да отговори на въпросите.

          ОТВЕТНИКЪТ  Т.: Във връзка с извършено престъпление на 27.11.2017 година за извършена домова кражба на ул.“П.Евтимий“ №80, което беше съответно посeтено от оперативна група, установиха  пострадалия И., който е заявил, че при прибирането си в дома си е засякъл млад мъж и млада жена с черни найлонови торби. Същият в хода на разследването е заявил пред разследващ полицай,  че при преглед на социалните мрежи- интернет е засичал снимки на лица, които са извършвали подобни престъпления в град Бургас. При прегледа на профила на въпросното лице С.Н. същия засича нейна снимка с мъж, който оприличил като евентуалните извършители, които е видял в момента на прибирането в дома си и установяване на кражбата. Съответният разследващ полицай е постановил на оперативния работник,  друг колега от 01 РУ-Бургас да проведе ОИМ и да установи самоличността на лицата по снимковия материал, който е предоставил тъжителя на разследващия полицай. Установено е от колегата, който е работил по случая от снимковия материал –С.Н. и фактически лицето, с което тя е била - С.В.Л.. От така събраните данни в хода на разследването е направено обосновано предположение, че лицата биха могли да бъдат съпричастни към извършеното престъпление, за което са предприети действия за тяхното установяване. На 07.12.2017 година бях уведомен от колегите от ОД на МВР Бургас, че при тях е лицето С.Д.Н..*** е било задържано лицето С.В.Л.. Веднага  бе сформирана оперативна група – аз, Т.Б.и Т.Т.за провеждане на процесуално-следствени действия в дома на С. ***. Заедно с колегите се явихаме в ОД на МВР Бургас и обяснихме на С.Н., че тъй като поддържа приятелски отношения със С.Л.е небходимо да бъдат извършени тези процесуални действия. Съответно тя се съгласи каза, че ще ни съдейства и беше извършено претърсване на нейния адрес, където присъстви и баща й. Не бяха открити инкриминираните вещи, предмет на престъплението. След което на Н.  й бе разяснена необходимоста за нейното задържане за срок от 24 часа с цел провеждане на оперативни беседи и допълнителни процесуално-следствени действия. В 17.00 часа се явихме в РУ, бяха й разяснени правата като задържано лице. Действително нейната претенция беше, че от 10.30 часа същия ден е била в ОД на МВР Бургас при колегите, затова й били ограничени правата на свободно придвижване  до 10.30 ч. сутринта.Именно, поради тази причина заповедите, които бяха подготвени   бяха с начален час 10.30 часа. Изрази желанието си, че по повод задържането искаше да уведоми адв.К., нямаше в себе си мобилен телефон, което е видно от протокола за обиск.  Колегата Т.Б.й предостави личния си телефон, за да може да уведоми за задържането господин К.. Последваха две позвънявания на телефана на адв.К., даваше заето, което Н. отрази в една от декларациите. След няколко минути имаше повторно обаждане от адв.К. и колегата предостави телефона на С.Н. да го уведоми за задържането. След като бяха изготвени документи Н. беше настанена в помещение за задържане в Пето РУ Бургас. Повече контакт на следващия ден не съм имал, тъй като бях ангажиран с други мероприятия. Не съм водил беседи с Н., нито съм участвал в последващи процесуално-следствени действия. След няколко дни от разследващия полицай Г.К.разбрах, че при провеждане на процесуално-следствени действия „разпознаване на лица“ пострадалия е разпознал С.Н. и нейния приятел С.Л..  Това е,  което мога да кажа.

АДВ.К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.  Представям разписка за довнесен хонорар и списък по чл.80 от ГПК.

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да уважите жалбата и да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна,  да присъдите направените разноски по следните правни и фактически съображения. На първо място от обясненията  днес на административния орган стана ясно, че доверителката ми е била заподозряна по данни на някой, който във фейсбук е видял профила й и я бил  разпознал. Това е новаторско  мислене, което не почива нито на правилата по НПК, а още по-малко по АПК. Важно е друго. Жалбоподателката не спори, че е била задържана в 10:30 часа и едва в 17:30 часа, къде е била няма значение. Заповедта е издадена от административния орган около 17.00 часа с правилно посочен час  на лишаване от право на свободно придвижване и се пита какво се е случило в тези десет часа. Оставям на страна, че е недопустимо задържане на едно лице  за провеждане на оперативни беседи. Ако е имало данни,  само че точно административния орган заяви, че при претърсването в дома й не са бил открити  инкриминирани вещи. За какво я задъръжат, да си говорят или да отчетат дейност. На второ място органът постановил задържането  е лишил от свобода един човек, заявява, че той имал друга работа и не бил  участвал в друго действие. По-голямо безобразие не съм срещал. Да не говорим, че видно от представена справка от ОД на МВР-Бургас  (на лист 35 по делото) пише, че доверителката ми е била обявена за издирване във връзка  с домова кражба. Изначално в полицията обявяват едно лице за издирване, а след това търсят форма и начин, за да му лигитимират задържането. Това е недопустимо. Само правомощието дадено на полицията по ЗМВР за задържане не може и не трябва да се осъществява по този начин. Дори не е имало  разпозване, дори да е разпозната  има си процедура по НПК за мерки за неотклонение. Друг е въпросът, че е по-лесно някой да бъде задържан в ареста, пък каквото стане. Считам жалбата за допустима, основателна и обоснована, поради което Ви моля  да отмените  оспорената пред съда заповед с последиците по закон.

ОТВЕТНИКЪТ Т.: Намирам жалбата за неоснователна. Мисля, че сме спазили всички процедури, не сме нарушили правата на задържаното лице. Моля да не бъде уважено искането за отмяна на оспорената заповед.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:53часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: