ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,21.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи февруари                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 3443 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Н.И., редовно уведомен, явява се лично и с адв.К.К. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник Сектор „Пътна полиция“ КАТ при ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба на А.Н.И. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003013 от 16.10.2017г. на Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Бургас за прекратяване на  регистрация на ППС за срок от една година.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото с вх.№ 2110/19.02.2018г. становище от комисар З.П.– главен разследващ полицай, началник отдел „Разследване“ – ОДМВР гр.Бургас.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете писмени доказателства, а именно жалба срещу НП № 6143 по повод съставения АУАН; жалба против НП № 6142.  Това са два съставени АУАН, по които са образувани АН Дело № 736/2018г., насрочено за 13.03.2018г. в Районен съд гр.Бургас и АН Дело № 732/2018г., насрочено за 15.03.2018г. в Районен съд гр.Бургас.

         АУАН са същите и двете наказателни постановления са издадени въз основа на съставения акт за управление на МПС без свидетелство за правоуправление. Също така и към съставения АУАН № 965 представям удостоверение от Сектор „Пътна полиция“ – КАТ – Бургас, с което е била отменена заповедта за прилагане на ПАМ от 27.07.2017 на Сектор „Пътна полиция“, въз основа на което е съставен акт за това, че е управлявал автомобила без свидетелство за правоуправление. Мисля, че в преписката, която е представена от ответника има данни, от които е видно, че те вече са отменили заповедта за ПАМ, поради това, че има от 28.07.2017г. има химическа експертиза, от която е видно, че концентрацията на алкохол в кръвта е била 0.43 промила и за това не му е издадено НП, тъй като не е административно нарушение. Също така съм обжалвал и тази мярка и е образувано административно дело № 3442/2017г., което беше разглеждано днес против тази ПАМ, въз основа на което му е съставен акт, че кара без свидетелство за управление.

         Представям тези доказателства във връзка с това, ако приемете, че следва наказателният съд да се произнесе дали подзащитният ми е управлявал горният автомобил на 13.10.2017г., ако приемете, че това е преюдициален спор, моля делото да бъде отложено до решаване на наказателното дело.

Ако приемем, че делото може да бъде решено от настоящия съдебен състав, ще моля също да бъде отложено за призоваване на свидетеля Д.И.– лицето, което управлявало тогава автомобила, като в автомобила се намирало още едно лице, на което при проверка от служители на полицията са установили самоличността му и това е Х.Х.. Моля да ги допуснете до разпит при режим на довеждане.

Моля служебно да се изиска от Второ РПУ-Бургас заверено копие от преписката във връзка с извършена проверка на А.И. и Х.Х., с цел да се установи какви обяснения са дали тогава.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Казаха, че нямам книжка и затова ми свалиха табелите. Аз бях на 50 метра от автомобила и друг го караше. Просто ключовете останаха в мен.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и административната преписка.

 

Съдът намира, че следва делото да се внесе в разпоредително заседание за произнасяне по искането за спиране и относно обжалването на ПАМ по административно дело № 3442/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас, по което съдът в момента не може да направи справка, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВНАСЯ делото в Разпоредително заседание за произнасяне и в зависимост от постановеното определение ще реши по-нататъшния ход на делото.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: