ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 22.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори април                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 343 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – К.К.К., редовно призован, се  явява лично.

За ответника по оспорването – Директор на РУСО – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Поддържам подадената жалба със съответните уточнения в нея. Смятам, че постановеният отказ за изплащане на обезщетение е незаконосъобразен, поради което го обжалвам и моля същият да бъде отменен.

Няма да представям други доказателства.

Според мен е незаконно да ми откажат изплащането на обезщетение при положение, че всичките ми документи са в изрядност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Нямам доказателствени искания. Представили сме пълната административна преписка.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените с административната преписка документи. Предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и да даде ход по същество.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Искам да кажа това, че аз съм си плащал за всичките тези години назад на най-висок процент всеки месец без закъснение и смятам, че след като има такава създала се ситуация за обезщетение би трябвало да ми се изплати това нещо. Не че е голяма сумата, но аз държа да ми се изплати. През 2006 година също претърпях операция и тогава не ми отказаха да ми изплатят обезщетение и не ме уведомиха, че има проблем, който да отстраня. Никой не ме уведомени и едва след като минаха години и претърпях операция, ми направиха отказ за това, че не съм подал декларация. Аз съм подал декларация през 2000 година. После нямам прекъсване. Ако не съм плащал през периода може да ми се направи ревизия и да си заплатя необходимата сума. Всичко от 2003 година до 2008 година е платено на висок процент за обезщетение по болест. През 2006 година с какво се аргументират, че ми изплатиха обезщетение при претърпяна от мен операция?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите обжалваното решение на Директора  на РУСО – гр. Бургас. Изложили сме подробни съображения в решението на Директора на РУСО – гр. Бургас.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: