ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.03.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети март                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л. 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Административно дело номер 342 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор ДАПЧЕВА.

 

Ответникът по оспорването Общински съвет Царево, редовно призован, не  се явява представител.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОРУРОР ДАПЧЕВА : Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против чл.41,ал.1 и чл.45, ал.4 в частта  относно „безсрочно“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане на имоти и вещи общинска собственост, действаща на територията  на Община Царево, приета с решение №158, Протокол №15/29.09.2008 година на ОбС Царево.

 

ПРОКУРОР ДАПЧЕВА: Поддържам протеста.Нямам доказателствени искания.Предоставям на съда по представените доказателства.

 

По доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства, съгласно описа на лист №13 от делото, а именно: докладна записка с рег.№262/15.09.2008 г.,Протокол № 15/29.09.2008 година; Протокол №17/13 от съответната заседание на ПК по устройство на територята, управление на собствеността, приватазация и екология и ПК по законност, нормативна уредба от 25.09.2009 година; Наредбата за придобиване, управление и разпореждане на имоти и вещи общинска собственост на Община Царево, приета с решение №158,прот.№15/29.09.2008 година;  Заверено копие на Актуалната към този момент Наредба за придобиване, управление и разпореждане на имоти и вещи общинска собственост на Община Царево, както и писмо вх.№ 2847/22.03.2017 година.

 

Като взе предвид липса на доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОР ДАПЧЕВА: Моля да постановите решение, с което да уважите протеста срещу текстовете на Наредбата - чл.41,ал.1 и чл.45, ал.4 в частта относно „безсрочно“ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане на имоти и вещи общинска собственост, действаща на територията  на Община Царевоо като незаконосъобразни. Моля за присъждане на разноските в размер на 20 лева, за което представям списък.

Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът уведоми страните, че ще обяви решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:17  часа.

 

 

              СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: