ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 13.05.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІ-ти Административен състав

На тринадесети май                                             две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ РАЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РАЕВА

административно дело номер 342 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 15.20 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Д.Г.Д., редовно призован, явява се лично.

         ОТВЕТНИКЪТ – Изпълнителен директор на Агенция за държавни вземания гр. София, редовно призован, се представлява от С.П.Т. – публичен изпълнител с юридическо образование.

        

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата. Моля същата да бъде уважена. Представям за сведение на съда 6 броя снимки на имот № 347. Искам да докажа с тези снимки, че общината е навлязла в тази част на имота. Дава разрешение за строеж на В и К и Електроснабдяване, без да е платила обезщетение за отчуждаването. Имаме Заповед за забрана ползване на имота № 165/2002 г. на ДНСК. Фактически съм възпрепятстван да ползвам имота. Не съм в състояние да платя определените ми задължения. 6106 лв. е държавната такса, върху която са начислили лихва. Имам и 16 900 лв. изравнителен дял, които не съм в състояние да плащам при положение, че не мога да ползвам имота. Оградите са му съборени. Не съм осъден да плащам лихви, които обаче са начислени.

ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Т.: Оспорвам жалбата. Тя е свързана с един акт, който съм издала за налагане на обезпечителна мярка, с която налагаме запор на две МПС-та, собственост на длъжника. Едновременно с това, относно събираните суми от АДВ задължението за плащането им е възникнало по силата на изпълнителни листи на взискател Районен съд - Бургас, Окръжен съд – Бургас, Районен съд - Поморие и Община Бургас. Да се приемат представените доказателства с преписката и жалбата.

Постановлението е обжалвано само в частта на определените лихви. По ДОПК не може да бъде обжалвано изобщо в тази част. Длъжникът може да се обърне към взискателите - съдилища и Община Бургас.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Уточнявам, че посоченият лек автомобил „Вартбург 1000” в постановление № 16242/2003 г./000045/05.02.2009 г. е откраднат и ми е изплатено обезщетение за него от застрахователя ДЗИ.

Оттеглям иска си за 10 лв. обезщетение за причинени морални неимуществени вреди.

Не поддържам искането си да бъдат глобени служителите на АДВ и служителите на ТСУ гр. Поморие.

Поддържам жалбата си в частта, в която оспорвам постановлението за налагане на запор.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи доказателства в подкрепа на твърдението си, че един от запорираните автомобили е откраднат, за което му е изплатено обезщетение от застрахователя ДЗИ.

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.07.2009 г. – 13,50 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: