ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3429 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.В., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Ж.Р.Д.– началник група към Районно управление - Приморско при ОД МВР – Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

С оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото с писмо вх. № 3713/29.03.2018 г. от ответника са постъпили изисканите в предходно съдебно заседание заверен екземпляр от фиш серия К940374 от 02.03.2016 г., с който на жалбоподателя  е била наложена глоба, ведно с доказателства за редовното връчване на посочения фиш.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с писмо вх. № 3713/29.03.2018 г. от ответника документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: