ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 3411 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:13 часа  се явиха: 

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СЕВАН“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА полицейски инспектор В.Н.С.към Областна дирекция на МВР гр. Бургас, сектор „Пътна полиция“ Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0769-003381/30.11.2017г., издадена от полицейски инспектор към Областна дирекция на МВР-Бургас, сектор Пътна полиция-Бургас, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от шест месеца и са отнети: 2 бр. регистрационни табели с №*******.

Административният орган след указание на съда представи преписката, по която е издаден акта.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата и всички изложени в нея мотиви, обосноваващи незаконосъобразността на заповедта за налагане на ПАМ.

Представям справка от Търговски регистър и Постановление за отказ за образуване на наказателно производство от 05.02.2018 г. на Районна прокуратура – Бургас. Към настоящия момент има образувано досъдебно производство, което дори вече е внесено в съда срещу лицето С.М., който е син на служителка в дружеството на моя доверител. Представям го във връзка с обстоятелството, че на никой от дружеството не е било известно това действие.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, както и тези представени с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание справка от Търговски регистър Постановление на Районна прокуратура – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. К.: Моля да отмените заповедта, с която е наложена принудителна административна мярка. Считаме, че същата е незаконосъобразна, издадена при нарушение на материалнопроизводствените правила. Представляваното от мен дружество няма никаква връзка с лицето, което е управлявало автомобила. Дружеството търпи вреди от отнемане на регистрационните табели. Моля да вземете предвид всички изложени твърдения в жалбата.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.18 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: