Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е  №1093

 

гр. Бургас, 28 февруари  2014 г.

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и осми февруари, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

     СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №340 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 176 АПК.

Образувано е по искане, подадено от Н.П.К. и Л.К.К., за допълване на разпореждане № 976/ 20.02.2014г., постановено по делото.

Молителите заявяват, че съда е пропуснал да се произнесе по искането им за прекратяване на действията по задържане на личните им вещи / подробно посочени в искането/, намиращи се в лек автомобил – джип, „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС към момента на изземването му.

Съдът, намира искането за допустимо и основателно.

Макар, че разпореждане № 976/ 20.02.2014г. не е постановено по реда на чл. 172 АПК, процесуалният ред по чл. 176 АПК е приложим, тъй като с разпореждането, спорът по делото е разрешен по същество. Искането следва да бъде разгледано в закрито заседание, защото производството по допълването на съдебния акт, следва да бъде проведено по същия ред, по който е постановен първоначалния съдебен акт.

Действително, с подаденото пред съда искане против действия на служители на Държавно ловно стопанство гр. Несебър, Н. и Л. К. са поискали прекратяване на действията, предприети не само по отношение на собствения им автомобил, но и по отношение на намиращите се в него вещи. По последното искане, съдът е пропуснал да се произнесе с постановеното на 20.02.2014г., разпореждане.

Затова, по аргументите изложени в разпореждане № 976/ 20.02.2014г., следва да бъде разпоредено прекратяване на действията по задържане на движимите вещи / описани в искането/, собственост на молителите, намиращи се лек автомобил „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС и тяхното незабавно връщане.

По изложените съображения и на осн. чл.176 АПК , чл. 250, ал. 1, чл. 253 и чл. 254, ал. 1 и 2 АПК, съдът,

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

Допълва разпореждане № 976/ 20.02.2014г., постановено по адм. дело № 340/ 2014г. по опис на Административен съд гр. Бургас  И РАЗПОРЕДИ  да бъдат прекратени безусловно действията по задържане на следните движими вещи: документи на МПС- застрахователни договори, полица, удостоверение за годишен технически преглед, малък талон; зарядно устройство за мобилен телефон Нокия; помощно устройство за разговаряне по време на шофиране; клещи- резачки; отверка- права, сива; отверка- червена; тел- пломбажна; пяна за бръснене „Жилет”; фактури; сувенирен нож; пълномощно от „Талео” ЕООД за Л.К.К. за пред „Райфайзенбанк”; международен паспорт на Л.К.К.; връзка секретни ключове; връзка ключове „Декаба”; зарядно за Нокия 220V; зарядно за фотоапарат- универсално; секретни ключове; пари- 2 080 лв. / 16 банкноти по 100лв., осем банкноти по 50 лв. и четири банкноти по 20 лв./; монети- приблизително 20 лева; визитки; касови бележки; икона; дезодорант; парфюм; черен прожектор; калъф; щанга за крик; ключ за гуми; помощна тръба; отверка; крик; буксирно въже; триъгълник; отразителна жилетка; руло с торбички за отпадъци, намиращи се в лек автомобил „Опел Фронтера”, рег. № А 6134 КС, собственост на Н.П.К. и Л.К.К., извършени от Директора на ТП „ДЛС – Несебър”, като вещите бъдат върнати на собствениците незабавно.

Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му от Директор на ТП „ДЛС – Несебър” пред Върховен административен съд гр. София.

Препис да се изпрати на страните и на Началника на РУП Несебър за изпълнение.

 

 

СЪДИЯ: