ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3403 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 12,01 часа се явиха:

Ищецът Д.Д.Д. - редовно уведомена, явява се лично и с адв. Х., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - ОД МВР - Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Д. - представя пълномощно.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът докладва постъпилия писмен отговор, ведно с доказателства към него, от процесуалния представител на ответника с писмо вх. № 376/11.01.2018 г. / от л. 19 до л. 44 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от ** лв. до 300 лв.

 

По хода на делото:

 

страните: да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на Д.Д.Д. *** против ОД МВР - Бургас за присъждане на обезщетение в размер на 230.** лв., представляващи имуществени вреди и 2000.00 лева-неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тези суми, считано от датата на увреждането.

         

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в производството е съобразно нормата на чл. 1** ГПК.

 

адв. Х.: Поддържаме изцяло исковата молба. Считаме, че същата е доказана по основания и размер. Поддържаме доказателствените си искания. Водим двама свидетеля, които моля да бъдат разпитани.

 

юк. Д.: Оспорваме исковата молба като неоснователна. Поддържаме представения писмен отговор. Моля да приемете приложените към него писмени доказателства. Водя също двама свидетели, които са служители на МВР. 

 

прокурорът: Исковата молба е процесуално допустима, но считам, че за прецизност следва да бъде направено уточнение във връзка със следното: иск по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ може да се претендира на основание действие или бездействие на административен орган, едното от които евентуално бъде установено, че е незаконосъобразно. В случая претендираните вреди евентуално касаят действие на оператор в РУ - Айтос във връзка с допусната техническа грешка, при която личната карта на ищцата е обявена за невалидна. От друга страна в исковата молба никъде не се посочва това действие или бездействие на оператора, а евентуалната претенция за неимуществени вреди се претендира на база на неучтиво поведение от една страна на служителите на Летище  София и на служителите на Паспортна служба - Бургас. Срещу кого е насочена претенцията и в какъв размер?

 

адв. Х.: След като в отговора на ОД МВР- Бургас ясно е посочено, че служител на РУ-Айтос  е допуснал техническа грешка считаме, че ответник би следвало да е ОД МВР - Бургас. По отношението на служителите на Летище София считаме, че то е в причинно-следствена връзка от тази допусната техническа грешка. Освен това водените свидетели ще докажат настъпилите неимуществени вреди.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

Р.Х.В., ЕГН: **********, на ** години, българка,българска гражданка, неосъждана, семейна, със средно образование, колежка на ищцата.

 

Н.Е.Д., ЕГН: **********,  на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, семеен, съпруг на ищцата.

 

Н.Г.С., ЕГН: **********, на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, с висше образование, служител на од мвр- Бургас,

 

М.Т.Б., ЕГН: **********, на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, разведена, с висше образование,  служител на мвр - Бургас.

 

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелите обещават да говорят истината.

 

В залата остава свидетелката В..

 

Свидетелят на въпроси на адв. Х.:

 

Въпрос: Разкажи на съда всичко, което знаеш по случая?

 

Свидетелят: Колежка съм на ищцата. Знам за какво съм тук, тази нейна отпуска беше подготвяна месеци наред, защото ние взаимно се заменяме. Всички знаехме, че г-жа Д. отива  на гости, да си празнува рождения ден. Случи се, замина и в деня на излитането тя звънна и беше изпаднала в шок. Не можех да разбера какво се е случило. Впоследствие разбрах, че личната й карта е невалидна, тя стои на летището и не може да замине. Повече не звъннахме. После като се върна отидох до тях да я видя. Тя беше изпаднала в стрес, емоционален срив. Разказа какво се е случило, как е тръгнала, как са й казали, че не може да замине, защото картата й е невалидна. Тя от своя страна им е казала, че е служител в банка, показала е личната си карта. Отговорът им е бил, че тя най-добре знае какво е направила и проблемът не е техен. Тази ситуация е продължила доста време, като са се изредили доста служители. Разкази ми как се е почувствала там - ужасно, изпаднала е в нервна криза. Предложих й да отиде на лекар при наша лекарка, при която аз съм ходила в  МЦ „Света София” гр. Бургас, за да й изпише нещо. Предложих й да излезе в отпуск, защото не беше нормално да работи на гише с големи суми в това състояние. Под такова въздействие на стрес няма как да работи. Върна се на работа след като изтече седмицата и продължаваше да бъде много разстроена. Сагата се повтори отново, защото всички, които не знаеха, питаха отново какво се е случило. Как да обясним, че тя е нямала лична карта и същата е обявена за невалидна. Ние това коментирахме, че имаме пълномощни, които са подписани пред БНБ и добре, че не се е наложило тя да тегли някакви суми, защото не би могла с тази невалидна карта. Дори и в гр. Варна не разбраха, че тя е с невалидни документи, защото как да обясним. Беше и шок за нас, защото тя непрекъснато това прави. Беше трагикомично, че картата й я няма, а тя проверя непрекъснато на някой друг картата в сайта на МВР.Това продължи доста време, стрес си беше, изживяване, обида някаква, дори не я допусках до гише. Имаше друга колежка, която изпълняваше нейните функции, а тя беше пренасочена в преброителна каса. При всяко едно питане от колеги как е прекарала, как се е върнала виждах как й се насълзяваха очите и плачеше, беше стрес, изживян силен емоционален стрес.

 

Въпрос: Други промени в нея забелязахте ли?

 

Свидетелят: Видимо е, че отслабна драстично.

 

Въпрос: В разговор с нея разбрахте ли от какъв период е обявена картата й за невалидна?

 

Свидетелят: Някъде от м. януари 2017 г. и това се случва вече много по-късно.

 

Въпрос: Това го приемахте като някакъв куриоз в банката, че повече от 10 месеца тя е без лични документи, така ли?

 

Свидетелят: Да, никой не е знаел.

 

адв. Х.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят на въпроси на юк. Д.:

 

Въпрос: Когато отидохте във Вашата колежка, като Ви обясняваше какво е преживяла на какво отдадохте тези нейни преживявания, че личната й карта е обявена за невалидна или на отношението на служителите на летището. От какво е преживяла най-много?

 

Свидетелят: Те са комплексни нещата. Първо е, че нямаш документ за самоличност. Обясни ми, че е изпитала ужас, страшна обида от отношението на служителите на летището. Стояла е доста време, докато дойде служител на летището. Трима човека са минали през това време и накрая дошла някаква жена, която й казала, че картата й е обявена за невалидна. Шокът е един. Едното рекушира върху другото. Тя ми обясни колко е наранена, затова, че някой някъде е обявил личната й карта за невалидна и от отношението на служителите.

 

юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

СЪДЪТ също няма въпроси към свидетеля.

В залата влиза свидетелят Д.

 

Свидетелят на въпроси на адв. Х.:

 

Въпрос: Разкажи на съда всичко, което знаеш по случая?

 

Свидетелят: Съпруг съм на ищцата и желая да свидетелствам доброволно. На 27.10.2017 г. с полет на „Раян Еър“ от 10:10 часа, терминал 1 на Летище  София съпругата ми трябваше да замине да чества рождения си ден на 29.10.2017 г. по покана на сина ни. В 8:20 часа се чуваме, че ще минава митническа проверка. В 9 без 20 часа ми се звъни по телефона, плаче и ми казва, че картата й е невалидна. Казах й да се успокои, че ще видя какво мога да направя. Състоянието й  в момента само мисловно си го представям и нищо повече. Обадих се на мой колега в Гранична полиция, да се обади на Гранична полиция в гр. София, за да се разбере откъде е спряна картата. Аз съм бивш служител на мвр. Проверява, обажда ми се и ми казва, че на 04.01.2017 г. картата  е обявена невалидна в ру-Айтос по подадена жалба, че картата е открадната. Състоянието на съпругата ми от него момент нататък и до този момент с малки изключения се влоши до такава степен, че минимум 10 кг отслабна, не само телом, но и духом. На нея й трябва психика за работата й, за да не направи грешка и да си загуби работата. Един служител на банка, който се занимава с клиенти, корпоративни клиенти на банката, които имат сметки и ги проверява, а тя 10 месеца и 23 дена е без самоличност в държавата. Знаете ли какво значи това? За мен служител на мвр в Паспортна служба, когато се подава жалбата и когато човекът, който си е загубил картата отива с документ, който предварително трябва да си попълни на какво основание - изгубена или открадната карта  и  обяснява случая, след това отива на гише, там служителката поглежда вътре в документацията, изписва егн-то, като го повтаря на клиента, клиентът казва: „да“. След това  на самия екран излиза абсолютно всичко - трите имена по паспорт или рождение, всичко това се гледа визуално. Снимката на лицето излиза на монитора. За мен това не е техническа грешка, както е описано и както ни изказаха съболезнования от директора на ОД МВР- Бургас. За мен са съболезнования, защото  е смешно да се каже, че е техническа грешка, което не е съвместимо с това.  Жена ми се чувства много зле, дори и в този момент. Тя се прибра на 29.10.2017 г. вечерта и на 31.10.2017 г. ходи на лекар в МЦ „Света София“ гр. Бургас и й изписаха лекарства.

 

Въпрос: Кой закара жена Ви до гр. София?

 

Свидетелят: На 26.10.2017 г. сутринта пътувахме с личната кола, оставих я при дъщеря ни да преспи и на другия ден да пътува. Аз се прибрах.

 

Въпрос: Как тя се върна в гр. Бургас?

 

Свидетелят: С автобус се прибра от гр. София. Няма с какво друго.

 

адв. Х.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят на въпроси на юк. Д.:

     

Въпрос: Вие какъв служител сте били в одмвр гр. Бургас?

 

 Свидетелят: Не съм бил в Областната дирекция. Бях в жандармерията от 1993 г., бившите Вътрешни войски.

 

Въпрос: Кога разбрахте, че съпругата Ви  няма да лети със самолет?

 

Свидетелят: На 27.10.2017 г. в 9 без 20 сутринта. 

 

Въпрос: Кога отидохте в Паспортна служба?

 

Свидетелят: На обяд отидох в Паспортна служба. Намерих г-жа Б. и й обясних за случая. Тя не знам какво е правила и след 30 минути каза, че картата е валидна. В 16:45 часа погледнах и  наистина картата беше валидна, но другият  случай - картата може да  е валидна за България, но когато е подадена в Интерпол се чака да минат 72 часа, за да може човек да напусне пределите на страната.

 

Въпрос: Какво отношение получихте от служителите на Паспортна служба, с кои служители се видяхте?

 

 Свидетелят: Със служители в Паспортна служба не съм се виждал. Всички ме познават там. Аз разговарях с г-жа Б.. Тя ми каза, че е допусната техническа грешка. Първоначално го приех, но после размислих.

 

Въпрос: Какво отношение получихте от нея?

 

Свидетелят: Отношението към мен беше нормално. Други контакти със служители в Паспортна служба не съм имал. Те решиха, ако може да се замаже положението, за да не се стига до по-високо ниво да извадят на жена ми задграничен паспорт, тъй като тя няма такъв. След един месец пристигна личната й карта, плати за обикновена поръчка. Тяхна презумпция беше това да й се издава задграничен паспорт за четири дена.Те предложиха, аз казах, че  решението си е тяхно.

 

юк. Д.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

СЪДЪТ също няма въпроси към свидетеля.

В залата влиза свидетелят Б..

 

Свидетелят на въпроси на юк. Д.:

     

Въпрос: Разкажете Вашите впечатления от случая, Вие как го възприехте?

 

Свидетелят:  Работя като старши експерт в сектор „Български документи за самоличност“/БДС/ при ОД МВР-Бургас. На 27.10.2017 г. около 14:00 часа в сградата на мвр- Бургас бях уведомена от съпруга на ищцата, че личната й карта е взета на летище София и че е обявена за невалидна. Г-н Д. заяви, че на съпругата му е обяснено от служителите, че е обявена за невалидна през м. януари 2017 г. Той като бивш служител съдейства за изясняване на случая, като изрази притеснение, че някой може да се възползва от личните данни на съпругата му и да е подал декларация от нейно име. Незабавно извършихме проверка в системата на МВР, както и беше извършена проверка в документалните регистри в РУ-Айтос. Служителката в звено „БДС” РУ-Айтос след извършената проверка установи, че няма подадена декларация на 04.01.2017 г от г-жа Д., а от обработена декларация от друго лице е допуснала техническа грешка при набиране на цифрова комбинация при въвеждане на данните, поради което личната карта на ищцата е била обявена за невалидна. След като се установи техническата грешка 20-30 минути след получаване на сигнала г-н Д. беше уведомен и статутът бе променен. Ако бяхме уведомени преди обяд проблемът щеше да се отстрани и ищцата да предприеме задграничното пътуване. Тъй като ищцата остава без лични документи в най-кратък срок й бе издаден задграничен паспорт, а картата, доколкото си спомням й бе връчена на 28.11.2017 г. от мен в гр. Бургас.

 

Въпрос: Имаше ли проверка по този случай?

 

Свидетелят:  На 30.10. 2017 г. от директорът на ОД МВР- Бургас бе разпоредена спешна проверка. По разпореждане в комисията участвахме аз и гл. инспектор С.. Съгласно вътрешните правила за работа със сигнали при извършване на проверка сме длъжни да поканим жалбоподателя за даване на допълнителни сведения, за да установим всички фактически обстоятелства. Г-жата беше поканена, като същата заяви, че поддържа изнесеното в жалбата и няма какво да добави. Беше изготвена докладна записка и отговор от директора на ОД МВР - Бургас до нея.

 

Въпрос: Кой присъства на срещата?

 

Свидетелят:  Комисията - аз и г-н С. и г-жа Д..

 

Въпрос: Какво беше Вашето отношение към нея и нейното към Вас?

 

Свидетелят:  Ние сме длъжни да я поканим по заповед, за да заяви допълнителни сведения. Тя заяви, че поддържа изнесеното в жалбата. Ние й се извинихме в хода на проверката за допуснатата неумишлена  грешка. 

 

юк. Д.: Нямам повече въпроси.

 

Свидетелят на въпроси на адв. Х.:

 

Въпрос: В какво се състоеше техническа грешка?

 

Свидетелят: Набиране на цифрова комбинация при обработване на декларация на друго лице за обявяване на невалидна лична карта. Ако последните цифри на документа са 384 е набрано 388 и тъй като в последното поле няма начин да влезне информация остава на 388 и не се е обявила за невалидна личната карта на другото лице, а тази на г-жа Д..

 

Въпрос: Това го установихте със сигурност ли?

 

Свидетелят: Да.

 

Въпрос: По какви причини в системата е било залегнало, че картата  е обявена за невалидна след подадена декларация в РУ- Айтос?

 

Свидетелят: Декларацията на другото лице е обработена от служител, работещ в РУ - Айтос и то автоматично в системата се записва РУ - Айтос.

 

адв. Х.: Това трябваше да се сведе до знанието на клиентката ми в  отговора на директора на ОД МВР - Бургас по-подробно, тъй като тя оставя с впечатление, че проверката е извършена проформа. Понеже тя също иска да направи изявление, тъй като преди 2 месеца е извършена домова кражба, в която са откраднати лични документи и тя самата е била свидетел по какъв начин се обявява лична карта за невалидна в гр. София. Това е достатъчно сложна процедура със сравняване на егн, сравняване на снимка.

 

Свидетелят: За обявяване на лична карта за невалидна снимков материал не излиза.

 

Въпрос: Техническата грешка да разбираме, че е сгрешена цифра в номера на ЕГН-то й ли?

 

Свидетелят: Не в номера на документа, на личната карта.

 

Изявление на ищцата:По стечение на обстоятелствата 2 месеца по-късно ми се наложи лично аз да си обявя личната карта за невалидна в гр. София. Неделен ден нищо не може да се направи, ден - понеделник се отива, за да се обяви за невалидна. Това се случва в Пето РУ в гр. София самата процедура я видях вече реално. Първо ме попитаха за ЕГН, документ за самоличност, попълних декларация, в която имаше основание, какво се е случило, по какви причини и обстоятелства и т.н. и удостоверих с подписа си. Какво ми направи впечатление? Служителката ми казва кажете си ЕГН-то, тя след мен го повтаря, казвам: „да“. Добре, кажете си трите имена, казвам ги аз и тя повтаря след мен и накрая ми казва: „значи обявяваме личната карта за невалидна“, казвам: „да, затова съм тук, точно така“. Наложи се да погледна самия процес как се случва и между другото на монитора на служителката беше така сложен по диагонал, че аз наистина си видях личната карта.

 

Свидетелят: Декларации за изгубени лични документи се подават и в почивен ден в дежурната част на съответното РУ, като незабавно се изпраща до „БДС“ без присъствието на лицето.

 

Въпрос:  На 04.01.2017 г. лице отива в ру - Айтос  и обявява своята лична карта за невалидна и картата, която по стечение на обстоятелствата е с подобен номер с този на доверителката, с  разлика от 1-2 цифри. В отговора от од мвр - Бургас е посочен сайт, където гражданите могат да извършат проверка за валидността на документите си. Това ли е начина, за да си сигурен преди да заминеш в чужбина, че документите ти са валидни?

 

Свидетелят: Аз винаги си проверявам документите преди да замина. Практиката показва, че не се знае в кой момент може да се допусне грешка. Никой не е застрахован.

 

Въпрос: Искате да кажете, че процедурата преди да заминеш в чужбина е да си провериш личната карта дали е валидна?

 

Свидетелят: Препоръчвам на гражданите освен лична карата да притежават и паспорт. Много са случаите на изгубени и откраднати лични карти и за да се избегнат неприятности от финансова и емоционална гледна точка е добре хората да си носят лична карта и паспорт на отделни места.

 

Въпрос: Служителят на „БДС“, който е допуснал техническата грешка служител ли е на од мвр- Бургас?

 

Свидетелят:Да, служител е с дългогодишен трудов стаж в од мвр- Бургас.

 

адв. Х.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

СЪДЪТ също няма въпроси към свидетеля.

В залата влиза свидетелят С..

Свидетелят на въпроси на юк. Д.:

     

Въпрос: Разкажете какво знаете за случая? Какво беше отношението на служителите на ОДМВР гр. Бургас?

 

Свидетелят: Работя началник група в Икономическа полиция при ОДМВР гр. Бургас. Във връзка с подадена жалба от г-жа Д. на 31.10.2017 г. бях определен със заповед на директора на ОД МВР- Бургас като член на комисия, която да извърши проверка по фактическите обстоятелства, изложени в жалбата.Съгласно заповедта на директора на ОД МВР - Бургас, която пък е издадена въз основа на министерска заповед, сме длъжни ние - служителите на мвр, които сме определени като членове на тази комисия, да поканим жалбоподателя,  за да даде допълнителни сведения, ако желае. В тази връзка и доколкото си спомням на 03.11.2017 г. петък аз проведох телефонен разговор с  г-жа Д. и с нея се уточнихме в удобно време, доколкото си спомням около 16:00 часа, я поканихме в сградата на Първо РУ, тъй като тя живее наблизо за нейно удобство.  По време на срещата отново коментирахме фактите и обстоятелствата, които тя излага в жалбата и тъй като вече бяхме констатирали с колежката Б., че грешката е допусната неумишлено от служителка на „БДС“ от ру - Айтос изнесохме нашите извинения за причините неудобства - провалена екскурзия. Г-жа Д. прояви разбиране, че е наистина е станала тази неумишлена техническа грешка, тъй като имаше сходство в номерата на личните карти и заяви желание да се предприеме нещо за вбъдеще, за да няма други такива граждани  като нея. Беше поканена да внесе допълнителни писмени обстоятелства по фактите, тя отказа и собственоръчно с един ред записа, че поддържа жалбата си и не желае да даде допълнителни обстоятелства. Така приключи моята единствена среща с г-жата. Впоследствие й е изпратено официално писмо от директора.

 

Въпрос: Как протече срещата?

 

Свидетелят: Спокойна беше срещата, коментирахме по същество.

 

юк. Д.: Нямам повече въпроси.

 

Свидетелят на въпроси на адв. Х.:

 

Въпрос: По време на срещата разяснихте ли й по-подробно в какво се е изразявала техническата грешка?

 

Свидетелят: Да, колежката й обясни, че при въвеждане на номерата на личните карти неволно е въведена грешна цифрова комбинация.

 

Изявление на ищцата: Аз с друго впечатление останах. Нямахте конкретен отговор, че е допусната тази грешка, за която чуваме сега с номера на личната карта.  Вие не говорихте толкова, г-жа Б. като цяло ме запознаваше с нещата, какво се случва, какво евентуално би могло да се случи, каква грешка при спиране на ток, като цяло по принцип се говореше. Не съм останала с впечатление, че се конкретизира случая и как е станала тази грешка аз сега разбирам -  с обръщането на цифрите и пак не съм много  убедена.

 

Въпрос на юк. Д.: Г-жа Б. каза ли, че това е техническа грешка?

 

Свидетелят: Каза как се е случило, че е техническа грешка и е имало сходство в цифрите.

 

адв. Х.: Нямам повече въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

СЪДЪТ също няма въпроси към свидетеля.

Страните: Няма да ангажираме други доказателства. Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с административната преписка и с отговора от ответника с вх. № 376/11.01.2018 г. / от л. 19 до л. 44 от делото/ писмени доказателства, както и тези събрани в днешното съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. Х.: Моля съда да уважи представения граждански иск в пълен размер, като считам, че е доказан по основание и размер. Относно имуществените вреди сме представили нужните писмени доказателства - разпечатан билет от „Раян Еър“, където е визирано името на моята клиентка. Относно транспортните разходи за гориво на нейния съпруг няма как да представим някакви доказателства, тъй като чисто житейски човек няма как да предположи, че ще му се случат подобни неща. По същия начин не представяме и билет от автобуса, с който тя се е върнала в гр. Бургас по същата причина. Считам, че със свидетелските показания на двамата наши свидетеля доказахме настъпилите неимуществени вреди. По размера на иска предоставям на съда. Основанието на моята клиентка да заведе дело не е толкова арогантното отношение на служителите на летището, както се опитва да се намекне, че те нямат отношение към ОДМВР гр. Бургас, но считам, че са в причинно-следствена връзка с обявяването на картата за невалидна. Въобще провалената екскурзия в чужбина, проваленият й рожден ден, претърпян емоционален стрес - всичко това се доказва със свидетелските показания, поради което моля да уважите исковата претенция.

 

юк. Д.: Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна и недоказана. Изложила съм в писмения отговор съображения, които поддържам. Моля за срок за писмена защита. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. 

 

ПРОКУРОРЪТ: Аз също смятам, че исковата претенция остава недоказана и неоснователна, защото по принцип съгласно чл. 1 зодов държавата отговаря за действия или бездействия, респективно за незаконосъобразен акт на съответния държавен орган и съобразно чл.4 от същия закон  вредата следва да е пряка и непосредствена. По доказателствата се установи, че съответното действие на служител на ОД МВР - Бургас е извършено началото на м. януари 2017 г. - на 04.01.2017 г от оператор в РУ - Айтос. Вредите, които се претендират, са с дата много месеци по-късно от въпросното действие на служител на од мвр - Бургас.  Съгласен съм, че в  следствие на тях са претърпени от ищцата в сферата на личното й пространство неблагоприятни последици, но считам, че не са явяват пряка и непосредствена вреда вследствие на това увреждане е от м. януари. В случая считам, че евентуално основание за претенция на ищцата следва да бъде извършено по гражданско-правен  ред, а не по смисъла на зодов, поради което моля исковата претенция да бъде отхвърлена.

 

Ищцата: Това, което претърпях на летището, унижението и шокът, които изтърпях и всичко, което се случи около обявяването на личната ми карта за невалидна считам, че безспорно доказват причинените ми имуществени и неимуществени вреди. Моля да уважите исковата претенция.

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: