ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 20.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 33 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.Г., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник група при РУ Поморие към ОД МВР гр. Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.Г.Г. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 17-0320-000315/26.09.2017 г., с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 2А от ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 180 дни.

 

жалбоподателят: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете копие от решение на телк, което да удостовери, че аз съм болен – инвалид поради онкологично заболяване и колата ми е необходима с цел осъществяване на лечението ми. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед заявеното от жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

Предвид липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

жалбоподателят: Моля да отмените заповедта и автомобилът да бъде пуснат в движение. Искам да заявя, че синът ми е управлявал лекия автомобил, когато е бил спрян, като същият не е разбрал, че срокът на шофьорската му книжка е бил изтекъл. След 5-6 дена е подновил книжката си, като в уверение на това към жалбата сме представили копие на новото му сумпс. Както казах вече аз съм собственик на автомобила, чиято регистрация се спира, а същият този автомобил ни е необходим за посещение на различни болнични заведения предвид наличното заболяване, писмени доказателства за което представям в днешно съдебно заседание. По изложените съображения моля да отмените заповедта.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: