ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Й. Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 3397 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ С.К.Б. редовно и своевременно уведомен, не се явява, за него се явява процесуален представител К.С.Б., редовно упълномощен по делото пред първата инстанция.

 

 ОТВЕТНИКЪТ Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител.

 

Становище по хода на делото:

         

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба:

 

ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Б.: Поддържам касационната жалба и изложените в нея касационни основания за порочност на първоинстанционното решение. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Няма да соча други доказателства.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОЦЕСУАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Б.: Уважаеми административни съдии, моля да бъде уважена касационната жалба като отмените решението на Районен съд Бургас като незаконосъобразно и неправилно имайки предвид при постановяване на Вашето решение наведените в касационната жалба касационния основния. Моля за възможност за представяне на писмена защита в указан от Вас срок.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми съдии решението на районния съд като правилно и законосъобразно, моля да оставите в сила, а касационната жалба като неоснователна без уважение.

 

Съдът ОПРЕДЕЛЯ 5-дневен срок от днешното съдебно заседание за представяне на писмена защита от процесуалния представител на касатора.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:38 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: