ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 338 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

         ИЩЕЦЪТ С.С.П., редовно уведомен, явява се лично.

         За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т. Ч., с представено по делото пълномощно.

         За Окръжна прокуратура - Бургас, се явява прокурор Стоянова.

Явяват се свидетелите Л.А.С., М.Н.К., Д.А.Ж., Т.В.С. и А.С..

 

            По хода на делото:

         ИЩЕЦЪТ П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ.

В закрито заседание на 10.03.2015г. и 21.04.2015г. съдът е допуснал до разпит посочените петима свидетели, които се явяват, а задържаните лица са доведени за днешно съдебно заседание от органите на ГД “Охрана“ и в момента се намират в специалните помещения на съда, но предвид обстоятелството, че са осъдени на лишаване от свобода, с оглед гарантиране на сигурността им и за целите на охраната, ще бъдат водени за разпит един по един.

На 20.04.2015г. ответникът е представил писмен отговор, препис от който е връчен на ищеца. В писмения отговор ответникът е направил правни твърдения относно допустимостта и основателността на иска, както и е представил като писмени доказателства – справка изготвена от св. А.С., изисканите от съда преписи от Протокол № 5052/09.02.2015г. 21.00 ч. и Протокол № 5101/10.02.2015г., 15.40 ч. От своя страна ищецът е представил оригиналите на тези протоколи, както и на Протокол № 5051/07.02.2015 г., 13.10 ч. Въпреки вмененото му задължение от съда с Определение № 585/10.03.2015г., ответникът не е представил разрешение от ГД „ИН” гр. София за отваряне на спално помещение № 208 в 21.00 ч. на 09.02.2015г.

 

ИЩЕЦЪТ С.П.: Поддържам иска. Нямам други доказателствени искания. Искам да се разпитат свидетелите.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Считам исковата молба за неоснователна по основание и размер.

Поддържам писмения си отговор. Преки свидетели на този инцидент, за който става въпрос са надзирателите А. Б.Я. – надзирател, както и М.И.Ч. - командир на отделение. Правя искане за допускане до разпит на лицата за следващо съдебно заседание.

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима.

Моля да приемете административната преписка като доказателство по делото. Да уважите направените доказателствени искания от страна на както на ищеца, така и на ответника. Доказателства няма да соча.

 

ИЩЕЦЪТ С.П.: Нямам претенции да бъдат разпитани още свидетели.

 

Съдът ВЪВЕЖДА в съдебната зала свидетелите допуснати до разпит по искане на ответника, на които СНЕМА самоличност както следва:

Т.В.С. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, служител на ГД „Изпълнение на наказанията”, на длъжност „Главен надзирател”, без родство с ищеца.

А.С. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, служител на ГД „Изпълнение на наказанията”, на длъжност „Инспектор социални дейности”, без родство с ищеца.

Свидетелите предупредени за отговорността по чл. 290 от НК.

Обещаха да говорят истината.

 

Съдът ОТВЕДЕ от залата свидетеля А.С..

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Т.В.С..

 

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Запознат съм с жалбата на лишения от свобода. Във въпросния ден, в мое присъствие с трима надзиратели отворихме спалното помещение и изведохме лишения от свобода за претърсване на килията. Поканихме го да предаде неразрешени лични вещи. Имахме  постъпила информация, че някъде крие телефон в сервизните помещения и вечерно време го взема и говори с мобилния телефон, но не го намерихме. Това беше на 09.02.2015 г., в 21.00 ч.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Вие лично бил ли сте свидетел когато на ищеца са откривани неразрешени лични вещи и на колко такива случаи сте били свидетел?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Присъствал съм на две претърсвания, в които са открити два мобилни телефони.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Колко време беше претърсването?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Помещението е с размери 2 метра на 3 метра. В случая беше сам. Има едно легло с надстройка и още едно легло, има едно малко шкафче, на което да си слагат лични вещи. Претърсването беше около 15-30 минути.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Вие сте запознат с исковата молба. Може ли да обясните къде се намират тези свидетели?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Вратите на килиите имат капачета. От съображения за сигурност помещенията са затворени, капаците също са затворени. Непонятно ми е как другите затворници от килиите са видели какво се е случило. Когато се прави претърсване, всичките прозорчета се затварят, за да няма контакт с останалите.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Всичко това се е случило след вечерна проверка. Какво е наложило отваряне на килията по това време?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз казах, че имахме оперативна информация, че лишеният от свобода има телефон.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Осигурявате ли 8 часа сън на осъдените?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Да, от 22.00 часа до 06.00 часа.

 

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Вие казахте, че капаците при претърсването са били затворени. От колко дни започнаха да ги затварят тези капаци и от колко дни са направени резетата?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Има подмяна на капаците, но и преди това имаше капаци.

ИЩЕЦЪТ П.: Преди не се затваряха.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Не е вярно.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Казахте, че сте получили сигнал. Друг път получавали ли сте такива сигнали?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Разбира се.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: За мен получавали ли сте друга информация?

 

Съдът НЕ ДОПУСКА този въпрос.

 

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Разрешение от ГД „Изпълнение на наказанията” имахте ли, за да отворите килията ми?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: В качеството ми на Главен надзирател, аз имам право да отворя килията без разрешение на ГД „Изпълнение на наказанията”.

ИЩЕЦЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът поради изчерпване на въпросите, ИЗВЕДЕ свидетеля от залата.

 

В залата беше въведен свидетеля А.С..

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Били ли сте свидетел на друг случай, когато на ищеца са откривани непозволени вещи и за колко такива знаете?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ С.: Три докладни е имало за намерени непозволени вещи в спалното помещение на С.П.. Намерени са били мобилни телефони и части за тях – СИМ карти, батерии и зарядни.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: На 10.02.2015 г. присъствахте ли при претърсването на килията?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ С.: Присъствах на претърсването на 10.02.2015 г., след обяд.

ИЩЕЦЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше ИЗВЕДЕН от залата.

 

В залата беше ВЪВЕДЕН свидетеля Л.А.С., на който се снема самоличност както следва:

Л.А.С. – ** г., български гражданин, осъждан, без родство с ищеца, женен, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: На 09.02.2015 г. бяхте ли свидетел на претърсването на килия 208, къде се намирахте, какво видяхте и откъде?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ С.: На самото претърсване не съм бил. Намирах се в килия 228, която е по диагонал срещу неговата. Вечерта към 21.00 часа и малко, не мога да кажа какво ме е провокирало - дали съм чул шум, но прозорчето беше отворено и видях С. отвън, с гръб към мен. Беше с тениска дълга, но се почеса и се видяха задните му части. Беше извън килията, в коридора.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Откъде видяхте това?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: От прозорчето. Прозорчетата могат да се затварят, но тогава не бяха затворени.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: От колко време се затварят прозорчетата с резета?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Отскоро.

ИЩЕЦЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: От колко време се познавате?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: От 4-5 месеца.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Знаете ли за тези 4-5 месеца дали са откривани други непозволени вещи?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не, не знам.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Сам ли сте в килията?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Да.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше изведен от съдебната зала.

 

В залата беше ВЪВЕДЕН свидетелят М.Н.К., на когото снема самоличност както следва:

М.Н.К. – ** години, български гражданин, неженен, осъждан, без дела и родство с ищеца, предупреден за отговорността по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: От колко време ме познавате?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: От месец ноември 2014 г.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Да сте чули да има открити незаконни вещи при мен?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: На 09.02.2015 г. - вечерта на претърсването, бихте ли обяснили откъде видяхте и какво видяхте?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Тогава бях в килия 226, която се намира срещу него. Няма и два метра разстояние. Към 21.00 часа и нещо, когато мина вечерната проверка, бях с още един бай С. и чух, че изщрака ключ на килия. Казах на бай С.: „Сигурно ще правят тараш!”. Под „тараш” имам предвид претърсване. По принцип се търсят телефони.

Отидох до вратата, тъй като на самата врата има големи прозорчета и винаги са отворени и се вижда. С. беше с една черна фланелка и малко по-дълга и го изкараха в коридора. Аз го видях като взе да се чеше и видях, че е гол, без слипове. На другия ден се шегувахме за това с него.

ИЩЕЦЪТ: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Тези прозорци имат ли капаци?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Тези прозорци имат капаци от три дни и оттогава ги затварят.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Лично ли видяхте ищеца? А вашият съкилийник видя ли го?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз лично го видях. Моят съкилийник лежеше и не го видя.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше ИЗВЕДЕН от залата.

 

В залата беше ВЪВЕДЕН свидетелят Д.А.Ж., на когото СНЕМА самоличност както следва:

Д.А.Ж. – ** г., български гражданин, неженен, осъждан, без дела и родство с ищеца, предупреден за недаване на вярни показания по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: В колко часа е вечерната проверка?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Вечерната проверка започва от 20:10 часа и продължава до 20:30 часа.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: На 09.02.2015 г. къде се намирахте, какво видяхте и откъде го видяхте?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: На 09.01.

ИЩЕЦЪТ: Февруари.

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, точно така. През февруари беше, след вечерна проверка. Мина вечерната проверка и към 20:50-20:55 часа дежурният надзирател с още 3-4 старшини отидоха в неговата килия и извършиха „тараш”. Претърсиха му всички вещи, съблякоха го гол и го претърсиха. Това претърсване го извършиха с цел да намерят нещо. Не знам каква им е целта. След като го претърсиха и си тръгнаха. Това беше някъде около 21:20-21:30 часа. Аз се намирам отсреща неговата килия и се вижда какво става. По принцип килиите са затворени, но има прозорче, което е около 25-30 см, което е отворено, но в момента вече са затворени. Може самото дело да е причината и от 7-10 дена смениха прозорчетата.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: От колко време ме познавате?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: От около 5 месеца. Той беше в първа зона. Качиха във втора.

ВЪПРОС НА ИЩЕЦА: Да сте чули или присъствали на някакъв обиск в моето помещение? Да се чули да са открили забранени вещи?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Чували сме за открити забранени вещи, но не при него.

ИЩЕЦЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: С какво беше облечен ищецът вечерта на претърсването?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Когато аз вече погледнах, той беше с боксерки и с една тениска. Не съм сигурен кафяв ли беше цвета на тениската. Те ми пуснаха капака, но аз пак през капака погледнах.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: В кой момент погледнахте? В началото ли на претърсването или в края на претърсването?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Аз през цялото време гледах, но той първо беше в килията, а после отвън. Но когато беше отвън, аз нямах пряка видимост.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА:  В коя килия бяхте?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: В килия 224.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: А тя пряко ли е с килия 228? Къде се намира?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Килия 228 е отсреща нашата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, свидетелят беше ОТВЕДЕН от съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Поддържам направеното искане за разпит на лицата А. Б.Я. и М.И.Ч., които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства. Моля да уважите направеното искане за разпит на още двама свидетели.

 

С оглед направеното искане за разпит на още двама свидетели от страна на ответника, съдът намира, че следва да уважи същото, предвид което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства, както и тези, представени с отговора на исковата молба.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата А. Б.Я. на длъжност надзирател в Затвора гр. Бургас и М.И.Ч. - Командир на отделение, които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.06.2015 г. от 11:10 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: