ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети април                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 338 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Н.Б.К. против акт за установяване на задължения по декларация №0000006196/17.02.2010 година издаден от главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас, частично потвърден с решение№94-01-38656/4/06.01.2014 година на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при община Бургас. В жалбата се прави се искане да се счетат за нищожни установените задължения от 670,63лева, като погасени по давност.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и допълнително представените от страните писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо съдия, моля да потвърдите акта в обжалваната му част, тъй като незаконосъобразно жалбоподателя твърди, че е настъпил ефекта на погасителната давност. Напротив както е подчертано и изрично отбелязано в решението на административната инстанция, давността за процесните периоди е прекъсната с издаването на законосъобразния акт, който моля да потвърдите.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: