ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.04.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХVІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми април                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: С.А. 

Прокурор: ХРИСТИНА ДАМЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 336 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:44 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се представлява от прокурор Дамянова.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Сунгурларе, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР ДАМЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намери пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОР ДАМЯНОВА: Изцяло поддържам протеста по изложените в него съображения.

Моля да се приемат представените доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът констатира, че към настоящия момент от страна на Общински съвет Сунгурларе не са изпълнени дадените от съда указания с разпореждане от 22.02.2017 г. за представяне на административната преписка, изготвена във връзка приемане на оспорената наредба в обжалваните й части, поради което съдът намира за необходимо административният орган да бъде допълнително задължен в тази насока, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от уведомяването да представи по делото административната преписка по приемането на оспорената наредба, като ПРЕДУПРЕЖДАВА, че в случай на поредно неизпълнение указанията на съда, на страната ще бъде наложена съответната санкция.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 08.06.2017 г. от 11:20 часа, за която дата и час страните и Окръжна прокуратура – гр.Бургас да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: