ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІІ административен състав

На двадесет и седми май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 334 по описа на 2014 година.

 

На именното повикване в 10:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Н.Г., редовно уведомена, не се явява лично. Представлява се от адвокат Е., с пълномощно по делото.

АДВОКАТ Е.: Актуален е адресът по пълномощно ми. Трите ми имена са С.Е. Д..

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.3975/26.05.2014 г. от вещото лице С.А., с която уведомява съда, че не е успяла да изготви заключението си.

 

СТРАНИТЕ: Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Съдът счита, че следва да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, поради което за събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.10.2014г. 13:00 от часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведоми вещото лице С.А., като в призовката да се отрази, че следва да бъде спазен срокът за представяне на заключението по делото в съда 7-дни преди датата на съдебното заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: