ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3340 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИПАР-2015“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат В.В., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт В.М., редовно упълномощен.

 

Вещото лице М.Л., редовно призован, не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По делото е постъпила молба от вещото лице, в която същото е посочило, че времето за изготвяне на експертизата не е било достатъчно. Прави искане съдът да отложи разглеждането на делото за друга дата.

 

АДВОКАТ В.: Моля да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението.

Съдът намира молбата на вещото лице за основателна. Следва да му бъде дадена нова възможност да изготви и представи заключението в срок, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2018 г. от 13:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: