ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и шести септември               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 3340 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ИПАР-2015“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Не се явява вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА молба от вещото лице М.Л. с вх. №9309/20.08.2018 г., с която моли делото да бъде отложено или възложено на друго вещо лице, поради невъзможност да изготви експертизата по причина, че е в болнични след извършена операция.

 

СЪДЪТ намира, че предвид продължителния срок на следоперативно лечение на вещото лице М.Л. същият следва да бъде заменен от друго вещо лице, за да се избегне неоснователно продължително отлагане на делото.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАМЕНЯ вещото лице М.Л. и вместо него НАЗНАЧАВА С.А., на която делото да се докладва за изготвяне на допуснатата експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.11.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: