ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 333 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.В.Н., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат Проданова, с пълномощно от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на дирекция ОУИ – Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Желязкова, с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Желязко Георгиев.

 

ПРОКУРОР  ГЕОРГИЕВ: Госпожо съдия, моля на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК да конституирате Прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура – Бургас като страна в процеса.

 

Съдът намира искането за основателно, поради което и на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура – Бургас като страна в производството по административно дело № 333/2011 година.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на М.В.Н. против Ревизионен акт № 1001033/12.11.2010 година, издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № РД-10-21/17.01.2011 година на Директора на дирекция ОУИ – Бургас.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпила е молба от вещото лице А., с която моли да бъде удължен срокът за изготвяне и представяне на заключението, поради необходимост от извършване на справки в различни ТД на НАП.

 

АДВОКАТ ПРОДАНОВА: Поддържам жалбата.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЖЕЛЯЗКОВА: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата експертиза.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Считам, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя за изготвяне на експертизата е основателно.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДАВА възможност на вещото лице да изготви своето заключение.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2011 година от 10:10 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: