ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 332 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 15:10 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Ищецът И.Й.С., редовно уведомена от преди, явява се лично.

Ищецът Д.А.С., редовно уведомен, не се явява.

Ищецът А.А.Я., редовно уведомена, не се явява.

Ответникът - Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Т.С..

Явява се вещото лице С.Б..

 

ИЩЕЦ С. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило заключение по съдебно-техническа експертиза от 10.03.2015г. на вещото лице С.Б..

 

ИЩЕЦ С. – Да се изслуша заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Запозната съм със заключението, моля да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

ПРОКУРОР С. – Да се изслуша вещото лице.

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице.

СНЕМА самоличността на вещото лице:

С.Г.Б., , български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

На въпросите на съда и страните каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – искам да внеса корекция на стр. 3 от заключението ми, по средата на листа във третия абзац, 5 ред – цитирам „Във връзка със съдебни решения № 887/1999г., моля да се чете „решение № 847/1999г. на БРС”. Допуснала съм техническа грешка.

 

ИЩЕЦ С. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Бих искала да попитам вещото лице, дали е възможно ако бъдат съборени постройките в имота на ищците, да се премахне основата от тези 9 кв.м., без да се повлияе на съседните имоти?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Без да бъдат съборени постройките в имота на ищците, няма как да се премахне незаконното строителство. Няма как да се премахне останалата част от незаконното строителство, тъй като в по-голямата си част е премахната. Над терена също има останала част, която е до покривите на постройките.

Специално гаража трябва да бъде премахнат, говоря за помощните постройки на ищците - гаража и санитарния възел и допълнителното застрояване, те трябва да бъдат премахнати, за да се довърши работата по незаконното строителство.

ПРОКУРОР С. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Б. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице С.Б., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500лева, платими от внесения на депозит, от които на 300лв. внесени като предварителен депозит и УКАЗВА на ищците в едноседмичен срок от днес да представят по делото платежен документ за довнесена сума в размер на 200 лв.

 

ИЩЕЦ С. – Ще представя по делото документ за доплатените разноски. Водя двамата свидетелите, които са допуснати до разпит и които са извън залата.

 

Съдът преминава към разпит на водените свидетели.

Същите бяха въведени в съдебната зала.

Снема самоличността на свидетелите, на които снема самоличността както следва:

Г. Д. А., неосъждан, българин, български гражданин, без родствени връзки и съдебни спорове със страните.

К.С.Б., неосъждана, българка, българска гражданка, неосъждана, без родствени връзки и съдебни спорове със страните.

Предупредени за наказателната отговорност, която носят по чл. 290 от НК за неверни показания.

СВИДЕТЕЛ Д. – Обещавам да говоря истината.

СВИДЕТЕЛ Б. – Обещавам да говоря истината.

 

Свидетелката Б. напусна залата.

 

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля Д.:

СВИДЕТЕЛЯТ Д. на въпросите на СЪДА: Познавам госпожа С. и съпругът и Д.С.. Запознат съм със случая не само от г-жа С., но и лично съм обследвал въпроса. Става дума за навлизане в имота на г-жа С.,***. Нямам съседство с този имот. Познавам се с г-жа С., тъй като госпожата е член на Сдружение „Антимафия” и този случай е един от многото с които се занимава сдружението и където става въпрос за корупционни схеми. Ние сме го разглеждали в ТВ „СКАТ”, в предаването което водя по сигнали до телевизията и сдружението.

Проблемът е с имота на ул. М., който по спомен мисля, че е от 15-20 години. Зная за него не само от това, което ми е казвала г-жа С., но и от съдебните решения по този въпрос, с които съм запознат. Относно ползването на имота, не съм сигурен, но мисля, че там живее един от синовете им, а последно нямам представа кой живее там. Ходил съм в имота преди време. Забравил съм и не съм се интересувал.

Този спор се отразява на г-жа С. емоционално. Тя беше изпаднала в тежки депресивни състояния, която се изразява в една превъзбуденост, склонност към спонтанни и необмислени действия. В цяла България, когато вървяха множество самозапалвания и други подобни, едва ли не тя искаше да се самозапали. Това беше преди година, две, три. Мисля, че най-сериозно беше преди година. Аз подходих към това нещо сериозно, защото можеше да доведе до фатални последствия. Бях и́ препоръчал разговор с психоложка, моя позната и тя и препоръчах „Магнибекс 6” (лекарство) за да се подобри състоянието и́.

Много често се виждаме с нея, седмично по 2-3 пъти. Правили сме протести пред Съдебна палата в гр.София. Целите на тези протести обединява множество хора пострадали от административен и друг произвол и хората виждат, че няма друг начин, че няма друг начини и единствената форма беше чрез публични протести. Госпожа С. участва много усилено в тези просети, пътуваме с влак, нощно време, имаше периоди, в които по един месец стоеше пред Съдебната палата .

Д.С. е съпруг на госпожа С., а А. не я познавам. Д. го познавам, изключително чувствителен мъж и той много тревожно го изживяваше. По-скоро тя го успокояваше, а той беше склонен да се откаже от тази битка, но тя беше по-силната.

Относно опитите за уреждане на спора със съседите и те да съдействат за уреждането на въпроса аз дадох подобни съвети на ищцата. Коментирахме и с кмета, с гл. архитект на Общината. Имахме срещи, в които поставихме въпроси, но само обещания и нищо насреща. Желанието там е да се облагодетелстват съседите, в случая този, който е застроил съседния имот има материален интерес. Общината няма желание да се намеси като арбитър и очакват те да се откажат, тай като потърпевшите трябва да плащат дела.

СВИДЕТЕЛЯТ Д. на въпроси на ищцата С.: Когато по моя инициатива и желание направихме опит да се влезе в разговори и двете страни да са компенсирани и се направи разговор с вещото лице и се оказа, че от отсрещната страна са плати в някои сайтовете, където е написано „Мадам Антимафия изнудва отсрещната страна”. Беше опетнено не само нейното име, а и самите цели на сдружението. Имаше подмятания от служители и граждани, че общината има пръст в този цирк, но това са подмятания в коридорите. Имаше манипулация, но знам клеветата и обидата колко трудно се доказват в съд. Относно тези клевети аз лично смятам, че са инициирани от другата страна - съседите на имота, който няма интерес да обезщети И.С.. Считам, че са подкрепяни и от общината, защото не виждам нито едно действие от нейна страна, става дума за навлизане в имот, няма нито акт, нищо няма. С бездействието си Общината подкрепя тези инициативи и се говори, че зад това строителство стои зам.кмета Красимир Стойчев и затова протекцията над нарушителите е много активна. Ищцата С. е ощетена от едната страна с 9 кв.м., а от другата страна й е отнето още 30 кв.м. от имота. В продължение на много години се водят спорове и в крайна сметка имотът й от 360 кв.м., в момента е 302 кв.м.

СВИДЕТЕЛЯТ Д. на въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не ми е известно дали има дела с гражданско-правен характер и сходен на настоящия спор.

ПРОКУРОР С. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Въведе в залата свидетелката Катерина Б..

 

СВИДЕТЕЛКАТА Б. на въпросите на СЪДА: Познавам госпожа С. от 2004г., покрай съда се сближихме, покрай съдебни битки които водихме. Борихме се за правда, за истина и справедливост. Аз живея в гр.Бургас. Относно проблема по спора зная, че става въпрос за това, че съседи са навлезли в техния имот. Преди години съм ходила на гости в имота, който е на ул. М. в гр. Бургас. Не мога да кажа номера, не мога да ви кажа точно, но беше преди около година. Моите лични впечатления от госпожа С. са от 2004г. След това почнаха делата за този имот, може би преди повече от 4-5 години. Ставаше въпрос, че и преди 2004 г. имаше съдебни спорове, но за друг имот. Срещахме се през няколко седмици, месеци, коментираме какво е станало, коментирахме съдебната система. Човек, който води такива битки, не може да намери адвокат. Има адвокати, но когато трябва да защитаващ собственост е трудно да се намери добър адвокат. Човек се изнервя, това действа на здравето. На нея видимо й личеше, че беше изнервена, борбена, но не може да не се отрази и на здравето. Чувствах, че е по изнервена. Аз по същия начин го преживях, докато се боря. Мъжът и също го преживя, казва се Дечо, покрай И. се срещахме и с него и се виждах. И. вдига кръвно, ходила съм им на гости и двамата вдигат кръвно. Не познавам А.. С И.С. последно преди няколко дена се бяхме видели, а с Д. преди 2-3 седмици. Някой път и на „Здравей – здрасти” по улицата се виждаме.

Други съдебни спорове за имота на ул. М., за Д. не знам, но знам, че И. имаше. Причината да недоволстват е, че са допуснали от Общината и са им дали разрешителни за строителство, в което застъпват техния имот и навлизат в тяхната собственост. Това го знам от И..

Моите съдебни спорове приключиха успешно, след като 17 години се водят.

ИЩЕЦ С. – Нямам въпроси към свидетелката.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси.

ПРОКУРОР С. – Нямам въпроси.

Съдът освободи свидетелката от залата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам свидетелките показания. Считам, че са неотносими към предмета на спора.

Във връзка с доклада бих искала да ви представя заповед №956/09.04.2013г. на кмета на община Бургас за заместване на зам.кмета М. в полза на зам.кмета д-р М.. Това е заповед №671/03.04.2013г. за платен годишен отпуск на зам.кмета Костадин М. и заявлението от Костадин М. за ползване на платен годишен отпуск, както и заповед №188/21.01.2013г. относно компетентността делегирана на заместник-кметовете.

Представям тези доказателства във връзка с положения подпис от д-р М., че съответства на подписа на процесната заповед, с която се продължава строителството.

ИЩЦЕЦ С. – Оспорвам, че заповедта е подписана от д-р М., защото има конфликт на интереси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Заповедта е представена с административната преписка, но бих желала да се допусне съдебно-графична експертиза, която да изследва, дали подписа е положен от д-р М..

Ще помоля да приемете и този болничен лист, в уверение на това, че в момента д-р М. е в болнични и експертизата ще следва да се съобрази с този факт.

ИЩЕЦ С. – Аз също имам заповедта и ще я представя на вещото лице за сравнение на подписите.

ПРОКУРОР С. – С оглед направеното доказателствено искане от ответника и твърденията на ищеца считам, че следва да се назначи съдебно-графична експертиза относно подписа.

 

СЪДЪТ намира, че макар да не се оспорва истинността на документа по смисъла на чл.193, ал.1 от ГПК, тъй като срокът е изтекъл, то с оглед искането на ответника и за установяване на обективната истина по спора на делото, следва да бъде допусната съдебно-графологична експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-графологична експертиза вещото лице по която, да даде отговор на поставения въпрос в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

НАЗНАЧАВА за конкретно вещо лице Х. Б. Д. от гр. Бургас, което да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за вещото лице в размер на 150 лв., вносими от ответника в 14 дневен срок. УКАЗВА на ответника, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на за 22.04.2015г. от 15.00ч., за която дата страните уведомени от днес.

След представяне на документ за внесен депозит да се призове вещото лице .

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.51 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: