ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи декември                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 3295 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 17:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.М., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат П., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Х.Н.М. – младши експерт в Четвърто районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ М.: Заявявам, че поради задръстване не е възможно жалбоподателят да бъде доведен своевременно, макар същият да е изразил желание да присъства лично в съдебното заседание. Поради това моля да отложите разглеждането на делото до довеждане на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ намира, че следва да изчака довеждането на жалбоподателя, тъй като същият е заявил желание за явяване лично в съдебно заседание и към момента е задържан.

 

На повторното именното повикване в 17:59 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.М., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат П., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Х.Н.М. – младши експерт в Четвърто районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ П.: Поддържаме жалбата.

Представям и моля да приемете оригинал от искане за рентгенологично изследва от 01.12.2017 г. на д-р Тричков което удостоверява разчитане на рентгенова снимка на гръден кош и бял дроб и поставена диагноза „пневмония без уточнен причинител”.

Няма да сочим други доказателства.

ОТЕВТНИКЪТ М.: Оспорвам жалбата. Представил съм административната преписка.

Заявявам, че документът представен от пълномощника на жалбоподателя е бил взет под внимание от медицинския специалист, извършил преглед, удостоверен с талон за медицински преглед за установяване на здравословния статус на задържано лице по чл. 63 от ЗМВР, д-р Тричков.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка – заповед за задържане на лице; протокол за обиск на лице от 01.12.2017 г.; декларация от 01.12.2017 г.; подписана от жалбоподателя; декларация от 01.12.2017 г., подписана от жалбоподателя, относно ползването на адвокатска защита, талон за медицински преглед и искане за рентгенологично изследване от 01.12.2017 г. с диагноза „бронхитни промени”.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото док по делото документите, представени с административната преписка – заповед за задържане на лице; протокол за обиск на лице от 01.12.2017 г.; декларация от 01.12.2017 г.; подписана от жалбоподателя; декларация от 01.12.2017 г., подписана от жалбоподателя, относно ползването на адвокатска защита, талон за медицински преглед и искане за рентгенологично изследване от 01.12.2017 г. с диагноза „бронхитни промени”.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Почитаема госпожо председател, считам, че заповедта е незаконосъобразна на следните основания:

Това е втора по ред заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа – първо е задържан на 3011.2017, тоест вчера, със заповед на ОД на МВР за 24 часа и без да бъде освободен поне за пет минути е прехвърлен на Четвърто районно управление с нова заповед за задържане за 24 часа. По този начин формално заобикалят ЗМВР и НПК. Ако имаха доказателства какво е извършил, следваше да бъде привлечен като обвиняем и прокурорът имаше пълното право да го задържи за 72 часа, а не да пуска две поредни двайсет и четворки. Очевидно в момента няма такива. Виждате и здравословното му състояние какво е.

Самата заповед не е издържана, което съм описал в жалбата, в т. 1. Когато изготвят заповедите, всички полицаи ползват бланки от 2014 г. без измененията, направени впоследствие.

Моля на тези основание да отмените заповедта за задържане като незаконосъобразна.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Моля да отмените заповедта, за да мога да се лекувам вкъщи. По всяко едно време съм на разположение на полицията. Имам постоянен адрес и две малки деца. Няма да се укривам, просто не съм добре.

ОТВЕТНИКЪТ М.: Считам, че жалбата следва да бъде отхвърлена, тъй като жалбоподателят посочва, че не са спазени правото на медицинска помощ, което не е вярно, тъй като има издаден медицински талон, в който специалист доктор се подписва, че лицето може да бъде задържано за срок от 24 часа и също така правото му на телефонно обаждане – лицето отказа да уведоми роднини за задържането, за което се подписа в декларацията.

Относно твърденията, че се опитваме да заобиколим НПК, това не е така, тъй като в Четвърто районно управление има заведено досъдебно производство. Получена е информация и са намерени свидетели, разпитани са преди да бъде задържан, които посочват Д.М. като  извършител на деянието – противозаконно отнемане на МПС „Мерцедес”.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ П.: Не оспорваме, че не са му дали да се обади по телефон. В жалбата се оспорва, че тези неща не са описани в заповедта.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в 18:45 часа, когато същото ще бъде обявено на страните и се оттегли на съвещание.

Съдебното заседание продължава в 18:47 часа.

 

Съдът ОБЯВИ на страните решение № 2050/01.12.2017 г., постановено по делото, с което отменя Заповед за задържане на лице рег. № 3292зз-364/01.12.2017 год., издадена от Х.Н.М., младши експерт при Четвърто районно управление – гр. Бургас при ОД МВР – гр. Бургас, с която на основание чл. 72, ал.1, т.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), Д.Д.М. е бил задържан за срок от 24 часа.

Съдът ВРЪЧИ препис от решението на всяка една от страните, което връчване страните удостоверяват с подпис, положен върху съобщение, с което е връчено решението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 18:53 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: