ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 15.03.                                                                  град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІV-ти административен състав

На петнадесети март                                 две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

Административно дело номер 326 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

За вносителя на предложението за възобновяване Районна прокуратура Айтос, се явява прокурор Колев.

За ответника - Т.Х.А., редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника - Районно управление – Руен при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА предложението за възобновяване на административнонаказателно производство на прокурор при Районна прокуратура Айтос.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам предложението за възобновяване на административнонаказателно производство. Моля да се приемат представените писмени доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

          Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените с предложението за възобновяване на административнонаказателно производство на прокурор при Районна прокуратура Айтос писмени доказателства.

 

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ДАВА ход на делото по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, считам, че са налице основания за възобновяване на административнонаказателното производство, като към момента има установено влязло в сила нп по същото. От събраните доказателства е видно, че за същото деяние има образувано дп по описа на Районна прокуратура гр. Айтос за престъпление по чл. 343б, ал. 2 нк. В предложението са изразени аргументите за възобновяване, които споделям напълно.  Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: