ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На тридесети май                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3265 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.Д., редовно призован, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор в Районно управление – гр.Несебър към ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът констатира, че с определение № 2691/27.11.2017 г., постановено по административно дело № 3236/2017 г. състав на Административен съд – гр. Бургас е разделил производството по горепосоченото административно дело, като съгласно определението под този номер производството е продължило по обжалване на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000617/07.09.2017 г. Жалбата, подадена от Х.П.Д. срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000618/07.09.2017  г. е разделена в друго производство, а именно в настоящото дело № 3265/2017 г. Следователно предмет на оспорване в настоящото административно дело е заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000618/07.09.2017 г.

По делото са постъпили изисканите от административния орган писмени доказателства.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от ОД на МВР – гр. Бургас, Районно управление – гр.Несебър до Административен съд – гр. Бургас вх. № 4862/27.04.2018 г.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: