ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На осемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3265 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.Д., редовно призован, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор в Районно управление – гр.Несебър към ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба от Х.П.Д. срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000617/07.09.2017 г. на Началник сектор в Районно управление – гр. Несебър към ОД на МВР – гр. Бургас, с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 1 Б – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

В жалбата се твърди, че в акта са описани три извършени нарушения, за които оспорващият не е възразил, осъзнава вината си и заявява, че съжалява за извършеното. Заявява, че до този момент не е управлявал моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. Счита, обаче, че има съществено противоречие в цитираното нарушение в обстоятелствената част на акта. Имало разлика и в описания модел дрегер. Посочва, че със съпругата му са се подложили на ин витро процедури и поради тази причина е необходимо двамата да се явяват веднъж седмично в медицински център „Надежда“ – гр. София, поради което липсата на автомобил ще бъде пречка да се придвижват до гр. София. Пътуването с обществен транспорт влошавало здравословното състояние на съпругата му. Прави искане съдът да отмени изцяло заповедта като незаконосъобразна.

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от ОД на МВР – гр. Бургас до Административен съд – гр.Бургас вх. №12767/28.11.2017 г.

 

След внимателен анализ на писмените доказателства по делото съдът намира, че следва да изиска от административния орган да представи по делото доказателства относно длъжността на лицето Павел Иванов Колев, издател на процесния акт, от която да е видно началник на кой сектор към ОД на МВР – гр. Бургас, Районно управление – гр. Несебър е същият.

Следва да се задължи административния орган да представи и заверено копие от заповед № 251з-209/18.01.2017 г.

Ето защо съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началник сектор към ОД на МВР Бургас, Районно управление – гр. Несебър в седмодневен срок от съобщаването за това да представи по делото доказателства относно длъжността на лицето Павел Иванов Колев, издател на процесния акт, от която да е видно началник на кой сектор към ОД на МВР – гр. Бургас, Районно управление – гр. Несебър е същият.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в седмодневен срок от съобщаването за това да представи и заверено копие от заповед № 251з-209/18.01.2017 г.

ПРЕДУПРЕЖДАВА началник сектор към ОД на МВР – гр. Бургас, Районно управление – гр. Несебър, че при неизпълнение на задълженията по настоящия протокол съдът ще му наложи глоба.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 г. от 10:00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени

Да се изпрати съобщение на административния орган за задълженията по настоящия протокол.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: