ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 18.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети март                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 324 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.К., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат П., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на П.К.К. против Заповед за прилагане на Принудителна административна мярка №70001/06.01.2014 година на началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме нови доказателствени искания. поддържаме жалбата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и допълнително представените по делото заповед рег.№з-2499 от 12.09.2012 година на директора на ОД на МВР гр.Бургас и заповед № Із-1741 от 28.08.2012 година на Министъра на вътрешните работи.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо председател считам, че заповедта за прилагане на принудителна административна мярка е неправилна и незаконосъобразна и моля изцяло да бъде отменена. Същата е постановена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби на АПК. В много от наказателните постановления, които са приложени към преписката, е видно че подписите на разписките не са на моя доверител. Личи си къде е неговия подпис с „Т”, а другите са с друг подпис. Моя доверител не е получавал тези наказателни постановления и те не са влезли в сила, като това е едно от най-съществените нарушения на административния орган. Със сигурност твърдим, че тези наказателни постановления не са връчвани на доверителя ми и отнетите с тях точки са незаконосъобразни. В жалбата подробно съм изложил другите аргументи за отмяна на заповедта за прилагане на принудителна административна мярка. Моля на основание чл.172, ал.2 от АПК да отмените изцяло като незаконосъобразна и неправилна заповедта за прилагане на принудителна административна мярка за изземване на свидетелство за правоуправление на П.К.К..

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.: Няма какво да добавя. Поддържам казаното от адвоката ми.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: