ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 19.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети април                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 323 по описа за 2016 година

На именното повикване в 10:48 часа се явиха:

          

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.И.И., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Приморско, редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно от днес

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ЕТ „БониЕл – Е.Д.”, редовно призована, се явява адвокат Р., с пълномощно от днес.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: „Призма МП”ООД, редовно призована, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Елдорадо 2004”ООД, редовно призована, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№4095/18.04.2016г. от жалбоподателя Б.И., с искане делото да бъде отложено за друга дата, поради внезапно настъпило заболяване. Към молбата е приложен болничен лист Е20165525606 издаден от ЕТ „ИППИМП д-р З.Т.”

 

АДВОКАТ К.: Не са налице пречки за даване на ход на делото, тъй като на болничния лист не е посочено, че лицето не може да се яви в днешното съдебно заседание пред съда, поради което моля да дадете ход на делото.

 

АДВОКАТ Р.: Присъединявам се към становището на адвокат К. и моля да бъде даден ход на делото.

 

Съдът след като съобрази, че по делото няма доказателства за  ангажиран от жалбоподателя процесуален представител, а същевременно от него се представя болничен лист за периода от 18.04.2016г. до 20.04.2016г., счита че са налице основанията по чл.139, ал.1 от АПК да не се дава ход на делото. На жалбоподателя следва да бъде указано, че на основание чл.139, ал.2 от АПК при повторно искане за отлагане на делото това може да се допусне по изключение, само на друго основание и ако съдът с оглед всички обстоятелства по делото прецени, че не е налице злоупотреба с право.

С оглед на горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че на основание чл.139, ал.2 от АПК при повторно искане за отлагане на делото това може да се допусне по изключение, само на друго основание и ако съдът с оглед всички обстоятелства по делото прецени, че не е налице злоупотреба с право.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.06.2016година от 10.20 часа, за която дата и час страните редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ нарочно съобщение до жалбоподателя, с дадените днес указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ