ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3236 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор към ОД на МВР гр.Бургас, РУ Несебър, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Производството е образувано по жалба на Х.П.Д. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0304-000617, с която  е наложена санкция по чл.171, т.1, б.б от ЗМВР - временно отнемане на свидетелството за управление на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

 

ПОСТЪПИЛА административната преписка по обжалвания административен акт.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпил талон за медицинско изследване вх.№883/22.01.2018г. от ответника.

 

Съдът с разпореждане от 22.01.2018г., е задължил ответника да представи по делото резултатите от извършеното медицинско изследване за употреба на наркотични вещества и техните аналози  на Х.П.Д. по медицински талон №0001142/06.09.2017г.. В изпълнение на указанията на съда, ответникът сочи по телефона, че резултатите от изследванията се намират в Районна прокуратура Несебър.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

Да се ИЗИСКА от Районна прокуратура Несебър да представи по делото копие от  резултатите от извършеното медицинско изследване за употреба на наркотични вещества и техните аналози  на Х.П.Д., въз основа на медицински талон №0001142/06.09.2017г..

 

Съдът предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2017г. от 10.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: