ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 31.01.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи януари                     две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 322 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРАТЕГ” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Е., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

В залата се явяват вещите лица С.Д.С. и Р.Д.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза (компютърна), като заключението е депозирано на 23.01.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 23.01.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

АДВ. Е.: Да се пристъпи към изслушване на вещите лица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се пристъпи към изслушване на вещите лица.

 

С оглед становището на страните, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице С. със снета по делото самоличност.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Е.:  На страница № 2, ред № 4 отдолу нагоре от заключението сте посочили, че посочената база данни е създадена на основа формат MSSQL. Във връзка с това твърдение бихте ли казали дали този формат и база данни покриват приети от НАП формати?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отново потвърждавам казаното от мен в началото на експертизата, цитирам: „  …, че би трябвало да се изисква информацията да се представя в общоприети, а не в частни формати.“ Този формат MSSQL е частен такъв, гарантирано по базата на идентификаторите съм го видял.

 

АДВ. Е.: Може ли базата данни в този формат да бъде манипулирана?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз мога.

 

АДВ. Е.: В тази връзка дали тази информация в хард диска, или тази, предоставена от НАП за изследване може да се приеме за достоверна при наличието на такъв формат?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Информацията е снета от съответните длъжностни лица по ред, който е допустим. За момента, в който е била снета тя, същата се е намирала на компютъра. Не мога да отговоря дали преди да бъде снета е била манипулирана, или не. Със сигурност от предния път до сега не е била манипулирана.

 

АДВ. Е.: На страница № 3 от заключението под таблицата „кодове-оператори“ се съдържат 9 записа, няма данни за ЕИК и/или други идентификатори. Какво означава това, че тази база данни може да  се използва само от една фирма или множество фирми?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На база на тази информация не мога да твърдя това нещо. Тези данни липсват.

 

АДВ. Е.: По-долу под абзаца сте записали „Хронология на сервизните операции“. Какво включва тя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В таблицата „Хронология на сервизните операции“ се пази информация,  която съдържа възможните действия на операторите със съответната програмна система, включваща вход, изход, смяна на парола и т.н.

 

АДВ. Е.: В следващия абзац сте посочили, че за определени потребители има данни, че са оперирали през целия период. Можете ли да посочите периода?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Става въпрос за периода от 04.12.2013 г. до 31.08.2014 г.

 

АДВ. Е.: Информацията не е само за този период.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Специално съм показал потребители с единични влизания. Безспорно има информация и извън този период, но аз съм се концентрирал върху този период.

 

АДВ. Е.: Имате ли информация за действията на потребител с номер 8 на посочените дати в този абзац, а именно: 03.12.2013 г., 14.12.2013 г., 16.12.2013 г. и 07.07.2014 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В таблиците по делото, които съм представил в формат “Excel”, има информация за действията на този потребител. Това, което ми направи впечатление и което съм записал за оператор с идентификатор 8  е , че оперира с базата, но източник на данни към базата е друга програма.

 

АДВ. Е.: Затова попитах какви действия включва?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента не мога да кажа, може да се види от таблицата.

 

АДВ. Е.: Ако се направи промяна в базата данни вижда ли се това в програмата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изтриване на записи са налични. Аз очаквах такива въпроси и съм направил две разпечатки: изтриване на стоки от съответния оператор. Предоставям ги допълнително в днешно съдебно заседание на съда за прилагане по делото. Цялата таблица е налична по делото от предишното ми заключение по основната съдебно-техническа експертиза.Тези записи ги има на ел. носител, но не и на хартиен. Възможен е вход на различни потребители от един и същи компютър. Давам пример: потребител Е. и потребител С., потребител Е. е добър, а С. – лош, влизат от един и същи компютър. Аз продавам от името на потребител Е., внасям некоректни данни, правя оборот от 200 000 лв., слагам си ги в джоба и си заминавам. Не се появявам повече на работа. Дадох с този пример по-точна яснота относно възможността да се манипулира програмата.

 

АДВ. Е.: До колко тази програма съдържа достоверни данни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря до колко са достоверни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Влизащите ползвали ли са собствени пароли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да кажа. Би трябвало, но не знам. Няма информация за имена и пароли.

 

АДВ. Е.: На страница № 4 сте записали, че няма информация за ЕИК на фирми, които правят достъп до базата данни. Налични са описателни елементи в записи за „Служебен партньор“ и т.н. Какво значи „Служебен партньор“ в колона № 10?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не знам точната структура, но според мен тази колона е описателна. В нея имаше информация за записите, които съм посочил в експертизата, но няма ЕИК на фирми.

 

АДВ. Е.: Тази колона „Desc” се намира в таблицата „Продажби-доставки“. Какво значи това? Вътре фигурират няколко имена на фирми.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Би трябвало да бъде запис при настройка на програмата. Аз така бих го обозначил. Не знам какво значи точно в тази програма. Самата колона е описателна, не е с идентификатор за обозначение. При над 300 000 записа имаше не повече от 7-8 обозначения. Това поле може да се остави и без запис.

 

АДВ. Е.: По-надолу в заключението казвате, че от анализа на базата данни, в таблица „ ECRReceipts” е налична информация за връзка с касов апарат от типа Datecs DP - 15KL. Казвате, че не би трябвало да е проблем да се включи друг касов апарат, от същия модел, но с друга фискална памет след като в данните няма регистрация на номера на фискалната памет, както и че записите в таблицата са 66 на брой. Бихте ли разяснили какво точно казвате с този си извод?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В таблица „ ECRReceipts” е налична информация за връзка с касов апарат от типа Datecs DP - 15KL. Аз не мога да гарантирам, че това са всички постъпили данни от касовия апарат до НАП, но има 66 записа в тази таблица, при които е използван въпросният касов апарат Datecs DP - 15KL. Просто 66 достъпа до този касов апарат.

 

АДВ. Е.: Другите записи в таблицата повече ли са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Около 300 000 записа.  Едно пояснение искам да направя. Когато се работи с касов, ПП към касовия апарат изпраща отчет от данните. Този отчет не е задължително да съществува като таблица в базата данни.  Данните, отиващи към касовия апарат, който отива към НАП, не е задължително да се пазят. Отиващият репорт към НАП не се пази в базата данни.

 

АДВ. Е.: Може ли тази база данни да е била на няколко обекта и да е ползван друг касов апарат, програмен продукт?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговаря.

 

АДВ. Е.: Колко е оборота от този касов апарат?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази информация я има по делото от предишната основна съдебно-техническа експертиза.

 

АДВ. Е.: Може ли данните от базата данни, от тази складова програма да се отнасят еднозначно към продажбите на „Стратег” ЕООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този въпрос е по скоро счетоводен. Не мога да отговоря.

 

АДВ. Е.: Питам Ви във връзка с това, което сте изследвали, на тази база данни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В този случай мога да кажа, че типът на операцията е или 1, или 8. Знакът е +1или -1. Записите са доста повече от записите към касовия апарат. Не смея да интерпретирам самото счетоводно значение.

 

АДВ. Е.: Дали тази база данни може еднозначно да се отнесе към „Стратег” ЕООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря.

 

АДВ. Е.: Запознат ли сте кои оператори са били към момента, когато са въвеждани данни? Те дали са били служители на  „Стратег” ЕООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този въпрос е по-скоро административен.  Бях на проверка във фирмата, но не съм го задавал.

 

АДВ. Е.: Казвате, че няма информация от кои IP-адреси са изпращани данни до сървър на НАП. Тоест да разбирам ли, че не може да кажете дали данните са изпращани от един или от различни  IP-адреса?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Специално касовия апарат Datecs DP - 15KL не е предвиден и одобрен като уред за работа в локална мрежа. Снех информация от сайта на Метрологията. Уредът е допустим за работа с НАП, но не включва мрежови функции или включва, но не е одобрен като уред за работа в локална мрежа.

 

АДВ. Е.: Това означава ли, че може да има технически разнобой между базата данни, ако има връзка с касовия апарат?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Потвърждавам мнението си, че би трябвало да се изисква информацията да се представя в общоприети формати, или да се гарантира нейното достоверно експортиране и предоставяне. В програмния продукт няма изискване какво да се пази като информация. Има изискване какво да отиде към НАП.

 

АДВ. Е.: По отношение отговора Ви на въпрос № 6 за наличието на данни за вътрешнофирмени обороти казвате,        че Вие не намирате такива данни. Значи ли това, че няма вътрешнофирмени обороти, които да фигурират от склад в склад, от фирма на фирма?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не намирам такива данни за вътрешнофирмени обороти. Може би при счетоводния анализ би могло да се види това нещо.

 

АДВ. Е.: Това надеждна база данни ли е за анализ на въведената информация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е коректно да кажа, че програмният продукт, който се продава толкова дълго време не е каквото трябва да бъде. За някои, на които им върши работа, сигурно ще е надежден.

 

АДВ. Е.: Когато се извършва редакция има ли възможност в самата хронология на програмата да се провери замяната на един потребител с друг?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В експертизата съм отговорил, че при смяната на този оператор с номер 9 в хронологията няма данни за промяна на потребител. Дори и да има сменен потребител няма информация за тази програма.

 

          АДВ. Е.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

          Юрисконсулт Т.: Независимо от използвания частен формат, в който се е намирала тази база данни има ли индикации, каквито и да са те, които биха сочили манипулация на тези данни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В експертизата съм го посочил и сега отново проверих, че данните съответстват напълно. Идентични са дисковете и на НАП, и на „Стратег” ЕООД.

 

          Юрисконсулт Т.: Относно тези 66 на брой записа, за които говорите на страница № 4, може ли да кажете за какво са тези записи, какъв вид операция отразяват?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според мен това е информация за достъп до касов апарат.

 

Юрисконсулт Т.: Това означава, че няма фискализирана продажба ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Може би не всички достъпи, но като изключим тестовите, фискални продажби има.

 

Юрисконсулт Т.: Би ли било възможно ограничение на записите за продажби за конкретни периоди? Може ли да се извадят обобщени данни по потребители, използвали програмата, за видове операции, извършвани от тях?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По оператори и периоди може.

 

Юрисконсулт Т.: Има ли в таблицата „Продажби-доставки” данни сумите на две операции да са отделени? Могат ли да се посочат отделно?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, по месеци са направени на страницата на НАП.

 

Юрисконсулт Т.: Съответстват ли някои от данните за продажби с данните, отчетени с касов апарат?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря, не ми е било поставено като задача.

 

АДВ. Е.: Казахте, че различни оператори, ползвали този ПП, имат хронология на тяхното влизане в системата и могат да бъдат отделени по време и видове. Питахте ли тези оператори на кои фирми са служители и тези от номер 1 до номер 9 за целия ревизионен или изследван период са?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Със сигурност оператор с номер 9 за първи път като М.П. влиза на 07.06.2014 г. (запис 2**76 от таблицата). Смяната на името с номера съм го засякъл директно. Операторите от номер 1 до 9 са за целия период, не само за ревизирания.

 

Вещото лице предоставя два броя разпечатки от таблицата, съдържащи данни като извадка от тази таблица. Пълната таблица се съдържа на ел.носител.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема  допълнителното заключение по допуснатата съдебно-техническа (компютърна) експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 376.08 лв., 300.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. (изд. Р.К.О – 300.00 лв. – 31.01.2017 г.)

Задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 76.08 лв., представляваща доплащане по приетата от съда допълнителна съдебно-техническа експертиза. При неизпълнение на посоченото в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Съдът пристъпва към разпит на вещото лице Р.Д.Д., на която снема самоличност, както следва

 

Р.Д.Д.- ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Е.: Защо има разлика между това, което посочвате като разчитане на сумите в техническата експертиза на таблицата на страница № 2 по ПП и това в РА? Има разлика от около 6000.00 лв.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако не се лъжа това беше в последния месец. В ПП по данните, които ми предостави вещото лице С. по техническата експертиза за последния период беше сумата 4563.17 лв., а по РА по спомен бяха към 10 000 лв. Нямам обяснение защо е такава разликата. Ползвала съм данните от вещото лице С.. Запознах се с РА, но не знам защо е така.

 

АДВ. Е.: Относно таблицата на страница № 3 запозната ли сте с вида, количеството, цените и артикулите на продажбите, извършвани от „Стратег" ЕООД, защото в складовата програма фигурират артикули с количества и цени, различни от тези, които са предлагани от „Стратег” ЕООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз работих по данни, предоставени ми от вещото лице по техническата експертиза. Това бяха едни преформатирани Excel-ски данни, нямаше артикули, количества и цени. Работих съответно и по данни, които видях в счетоводството, от счетоводните им регистри. В ПП нямаше такава материална база, от там не може да се изведе тази информация.

 

АДВ. Е.: Откъде се сдобихте с тази информация за артикулите?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От счетоводството на дружеството. И въпросът така е зададен.

 

АДВ. Е.: Прави ли Ви впечатление, че „Стратег” ЕООД търгува с едни стоки по едни цени и количества, а в програмата е съвсем различно?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма данни за количества, артикули и цени.

 

АДВ. Е.: Имате ли информация дали складовата програма се е използвала за отчитане на продажби на дребно от „Pocket  устройства от дистрибуторите от ТД „Торнадо Комерс” ООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, нямам такава информация. Аз се помъчих да намеря връзка между счетоводството на „Стратег” ЕООД и данните, предоставени ми от вещото лице по техническата експертиза, но не можах да намеря абсолютно съвпадение между тези Excel-ски формати и счетоводството на дружеството. Дори се помъчих и това, което е от касовия апарат, тези 66 записа да ги намеря в файла „Продажби-доставки”, но дори и там не можах. Информацията в тази база данни не може да се съпостави с информацията от счетоводството на дружеството.

 

АДВ. Е.: Защо се ограничихте между счетоводството на „Стратег“ ЕООД и данните от съдебно-техническата експертиза? Откъде правите извод, че извършеният анализ е единствено и само по отношение на „Стратег” ЕООД при условие, че в базата данни има записи преди дейността на „Стратег” ЕООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази програма не отговаря на Закона за счетоводството. Действително има записи от 2011 г., доколкото видях. Не съм го приела. Имах такъв въпрос просто да ги съпоставя.

 

АДВ. Е.: Има ли разлика в крайна сметка между отчетените суми по касов апарат и осчетоводените в счетоводството на „Стратег“ ЕООД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма. Това, което е по касов апарат е осчетоводено и в счетоводството. Няма разлика.

 

АДВ. Е.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Т.: В крайна сметка сте съпоставили данните от ПП с данните в счетоводството за един и същи период?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Юрисконсулт Т.: Има ли значение дали в ПП са се съдържали по-стари данни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има значение, но аз съм взела предвид данните за процесния период. Относно доставките в програмата с тези на „Стратег“ ЕООД нито по дати, нито по суми съвпадаха. Нямаше никаква съпоставимост.

 

Юрисконсулт Т.: Данните за продажби от ПП съвпадат ли с оборота, отчетен от ФУ в НАП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съвпадат данните от фискалния апарат на „Стратег” ЕООД и тези 66 записа.

 

Юрисконсулт Т. : Нямам повече въпроси.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещото лице и по заключението

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 400.00 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О – 400.00 лв. – 31.01.2017 г.)

 

АДВ. Е.: Изразявам становище по двете заключения. Част от данните в техническата експертиза не отговарят на действителното състояние на базата данни,  както каза вещото лице. Използваната програма работи по един протокол, който не дава абсолютна достоверност и поставя под съмнение въведените данни в тази база данни. Това означава, че не е безспорен момента, за да се правят изводи относно факта, че разчетените обороти са именно такива от продажби на дружеството „Стратег” ЕООД, както и дали са от друга фирма, която е ползвала програмата, съответно компютърното устройство, на което е инсталирана преди периода на проверката. Заявявам, че потребители с номера 2, 6 и 8 не са служители на жалбоподателя. Няма да соча други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането им.

 

Юрисконсулт Т.: Да се приемат заключенията на вещите лица. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. Е.:  Моля да уважите жалбата по изложените аргументи в нея. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото. Представям списък  по чл. 80 от ГПК за разноски. Моля за срок за писмени бележки, в които ще изложа становище по същество на спора.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че събраните доказателства по време на ревизията и в настоящето съдебно производство са в подкрепа твърденията на административния орган. Моля да бъдат съобразени аргументите в потвърдителното решение на директора на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на минималния размер, определен по Наредба № 1 съобразно материалния интерес.

 

АДВ. Е.: Оспорвам искането евентуално при отхвърляне на жалбата да се отсъди юрисконсултско възнаграждение. Юрисконсултът като фигура е лице на трудово възнаграждение, което получава възнаграждение за положения от него труд по брой часове, за които по настоящето производство няма доказателства.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Предоставя на процесуалните представители на страните 7-дневен срок, считано от днес, в който срок могат да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: