ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.11.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДЕСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 322 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СТРАТЕГ” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Е., с представено по делото пълномощно.

           ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото са постъпили две молби от процесуалния представител на жалбоподателя, като с първата е поискано допускане на извършване на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на конкретно формулирани въпроси. С втората молба е поискано допускане на допълнителна съдебно-техническа (компютърна) като по същия начин към вещото лице са формулирани допълнителни въпроси.

 

адвокат Е.: Поддържам молбите. Преди да бъде извършена счетоводната експертиза предпочитам първо да се извърши техническата експертиза, като считаме за удачно при отговорите на вещото лице по счетоводната експертиза същото да работи със заключението по допълнителната съдебно-техническа експертиза.

 

юрисконсулт М.: Не възразявам да се даде възможност на вещите лица да изготвят експертизите.

 

Съдът с оглед становището на страните и по повод формулираните доказателствени искания

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвяне на допълнителна съдебно-техническа експертиза (компютърна), вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите проучвания и изчисления да отговори на въпросите на адвокат Е., формулирани в нарочна писмена молба на лист 254 от делото.

Определя предварителен депозит по така допусната съдебно-техническа експертиза в размер на 300.00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза С.Д.С., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

Допуска изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите проучвания и изчисления, както и след като се запознае със заключението на вещото лице по допуснатата основна и допълнителна съдебно-техническа експертиза (компютърна) да отговори на въпросите, формулирани от адвокат Е. в нарочна писмена молба, находяща се на лист 253 от делото.

Определя предварителен депозит по така допусната съдебно-счетоводна експертиза в размер на 400.00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

          ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.01.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,37 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: