ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 29.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети юни                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 321 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят Т.Н.В. - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

         За ответника Комисия за защита от дискриминация - редовно уведомен, представител не се явява.

         Заинтересованата страна С.Н.Н. – директор на СОУ „Никола Вапцаров” - гр. Приморско - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

          Заинтересованата страна   СОУ „Никола Вапцаров” – гр. Приморско, редовно уведомена, не се представлява.

         Заинтересованата страна Регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас - редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Т.Н.В. *** против Решение № 476/23.12.2015 г. на Комисия за защита от дискриминация – гр. София, с която е установено, че директорът на СОУ „Никола Йонков Вапцаров” С.Н.Н. и СОУ „Никола Йонков Вапцаров” –гр. Приморско не са допуснали нарушение на разпоредбата на чл.12, ал. 1 и не са осъществили пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация във вр. с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация по признак „лично положение” и „образование” спрямо Т.Н.В. ***.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК.

Съдът намира, че с оглед преценката за допустимостта на жалбата, следва да задължи още веднъж жалбоподателя да представи доказателства,  че жалбата му против Решение № 476/23.12.2015 г. е депозирана в срока по чл. 68, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, както и да му даде възможност, с оглед твърденията в жалбата, да ангажира допълнителни доказателства.

Ето защо и по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, в тридневен срок от уведомяването, да представи доказателства, че жалбата му против Решение № 476/23.12.2015 г. на Комисията за защита от дискриминация – гр. София е депозирана в срока по чл. 68, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, в противен случай жалбата ще бъде разгледана само по отношение на претендираната нищожност на административния акт.

На основание чл.171, ал. 4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира допълнителни доказателства, с оглед твърденията си в жалбата, формулирани в нарочна писмена молба с препис за другите страни, в 7-дневен срок от уведомяването.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.10.2016 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: