ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На петнадесети април                                          две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 31 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Т.Т., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Я., упълномощена от по-рано.

Ответник по оспорването – Община Поморие, редовно уведомени, не изпращат представител.

Заинтересовани страни – В.Т.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител, Т.В.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител, Г.Д.М., редовно призована, явява се лично, Ж.А.Д., редовно призован, явява се лично, и Д.А.М., редовно призована, явява се лично.

 

АДВОКАТ Я.: Г-жо съдия, правя изявление, че не всички заинтересовани лица са посочени в списъка, представен от Община Поморие и не са конституирани като страни и респективно призовани по делото. От удостоверение за наследници на Д.С.А. е видно, че освен С.Т.Т. и В.Т.Т., които са конституирани като заинтересовани страни и призовани за настоящото съдебно заседание, следва да бъдат конституирани и призовани С.Т.Т. и С.Т.С. Последните лица не са посочени в списъка на заинтересованите страни, представен от Община Поморие.

Моля лицата да бъдат призовани на адреси: за С.Т.С.***; С. Т.Т. ***.

 

СЪДЪТ намира, че нередовното призоваване на заинтересовани страни е пречка за даване ход на делото, още повече, че посочените две лица не са и конституирани в качеството на такива. По тези съображения следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни по спора и С.Т.Т. и С. Т. С., които да бъдат призовани за следващо съдебно заседание.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересовани страни и лицата С. Т.Т. и С.Т.С.

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 03.06.2009 година от 10.00 часа, за която дата редовно призованите за днешно съдебно заседание страни ще се считат уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се призоват заинтересованите лица С.Т.Т. и С.Т.С., като на същите заедно с призовката се връчи и препис от жалбата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: