ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 23.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

КНАХ   дело    номер    317    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

 

Касаторът – М.В.М., редовно призован, явява се лично.

Ответникът – Началник на ПП към ОД на МВР - Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

КАСАТОРЪТ М.М. – Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

КАСАТОРЪТ М.М. – Посочила съм в жалбата  пред първата инстанция подробно основанията си. Оспорвам решението до толкова, че считам, че не съм направила никакво нарушение и тези, които присъстваха на произшествието също не могат да посочат, че съм извършила произшествие, неспазване на дистанция и да извърша задръстването. Наистина не виждам какво нарушение съм направила и някаква щета, и някаква опасност, която съм предизвикала. През летния сезон, при потока на автомобили по черноморието, няма как да спазиш дистанция, описана в закона, след като задръстването от коли и ситуацията е толкова глупава и може да се случи на всеки. Мисля, че не съм извършила нарушение и ако има някой наказан, нека да има защо. 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. От събраните по делото доказателства безспорно е установено извършване на пътнотранспортно произшествие с материални щети, макар и те да са минимални. Безспорно е установено, в хода на развилото се производство, че извършеното административно нарушение е възникнало по вина на касаторката, която не е спазвала дистанцията, като е нарушила разпоредбата на чл. 23, ал.1 от ЗДвП. Всеки водач при избиране на скоростта на движение, трябва да съобрази движението си на такава дистанция от предвижващото се пред него моторно превозно средство, която скорост да му позволи да намали или спре, в случаите когато предходно движещото се моторно превозно средство рязко намали или спре. Същата не е спазила визирано в закона разстояние, не успява да преустанови движението на управлявания от нея автомобил, поради което предизвиква ПТП.

КАСАТОРЪТ М.М. – Говорим за щети от две черни чертички от моята броня на неговата броня. Това обстоятелство се потвърди и в заседание пред първоинстанционния съд, и от служител на КАТ.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: