ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети февруари                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3166 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Национална експертна лекарска комисия, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Национален осигурителен институт - Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Първи състав на ТЕЛК към МБАЛ Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция за хора с увреждания София, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионална дирекция „Социално подпомагане“, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.К.Д. против експертно решение на НЕЛК №0990/154 от 13.11.2017г., с което частично е изменено експертно решение на ТЕЛК № 2701/22.10.1997г., с искане да бъде отразена дата 03.01.1977г., като дата на инвалидизация, когато е ампутиран крака му.

 

ПОСТЪПИЛИ са от ответника писмени доказателства под опис с писма вх.№ 995/24.01.2018г. и № 1957/15.02.2018г..

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Имаме доказателствени искания, а именно да бъде допуснат до разпит един свидетел, с чиито показания ще установяваме момента, в който е настъпило ПТП-то, довело до ампутацията на крака. Това е във връзка с доказване на твърденията ни посочени в жалбата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам казаното от адвокат К.. Кракът ми е ампутиран на 03.01.1977г., при претърпяно ПТП, за което съм и съден.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка и с писма вх.№ 995/24.01.2018г. и вх.№ 1957/15.02.2018г..

 

ДОПУСКА един свидетел на жалбоподателя, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание, при условията на довеждане.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако в следващото съдебно заседание не бъде доведен свидетеля, то определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото решено с оглед наличните доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.04.2018г. от 10.20ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.09 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: