ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 3106 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:48 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.А.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат В., с представено пълномощно по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА – младши инспектор Г.Д.Г.към Четвърто Районно управление на МВР – Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

Явява се свидетелят Я. Д.Р..

 

По хода на делото:

          АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за полицейско задържане за срок от 24 часа, с рег. № 3293зз-332 от 06.11.2017г., издадена на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР от мл. инспектор към Четвърто РУ на МВР Бургас, Г. Д.Д.

В предходното открито съдебно заседание на 30.01.2018г. допусна до разпит един свидетел в условията на довеждане от страна на жалбоподателя за днешно съдебно заседание и му наложи глоба по чл.92а от ГПК за това, че не доведе този свидетел тогава.

На 02.02.2018г. постъпиха две молби от пълномощника на жалбоподателя. С първата са направени правни твърдения по съществото на спора и е уточнена самоличността на свидетеля, който се желае да бъде разпитан, като беше посочен свидетелят Яни Русев, който с определение на съда от закрито заседание беше допуснат до разпит и беше призован за днешно съдебно заседание. С втората молба е поискана отмяна на наложената глоба, тъй като жалбоподателят е смятал, че неговите доказателствени искания направени в предходното съдебно заседание са били основателни и е смятал, че съдът ще допусне поискания от него повторно свидетел.

 

АДВ. В.: Водя допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел. Не възразявам да бъдат разпитани свидетелите.

ОТВЕТНИКЪТ Д.: Не възразявам да бъдат разпитани свидетелите.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатите свидетели, на които СНЕМА самоличност както следва:

Я. Д.Р. – ** години, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родство със страните, служител на ІV РУ на МВР.

С.М.Т.– ** години, български гражданин, неженен, неосъждан, без дела и родство със страните, приятел на жалбоподателя.

Свидетелите предупредени за наказателната отговорност по реда на чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

Свидетелят Т.беше изведен от залата.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Р. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. В.: На посочената дата бяхме патрул с още един колега - К.И.. Решихме да направим проверка на боулинг залата до бл. *** на ж.к. „М. р.“. Влязохме и решихме да направим проверка във връзка с лица, които са криминален контингент и представляват интерес за полицията. В първия момент пред погледа ни попаднаха въпросните лица, които първоначално проверихме. При насочването ни към масата, на нея беше само едно лице, а другите двама, които попитахме дали са заедно, бяха на билярдната маса и играеха билярд. При насочването ни към масата забелязахме, че има под нея подхвърлена кутия от цигари, като колегата И. помоли лицето, което беше на масата или другите, които играеха на масата за билярд да вдигнат кутията цигари. Попитахме ги дали е тяхна, а те отговориха, че не знаят на кой е. Ние се усъмнихме, че е на някой от тях, тъй като на масата имаше кутия цигари от същата марка, същата като тази, която беше под масата и после установихме, че кутията на масата е пълна. Казаха, че може да е на някой техен познат, който си е заминал по-рано оттам, но не можаха да посочат имената. Момчето, което вдигна цигарената кутия ако правилно си спомням, колегата го накара да я отвори, като в нея впоследствие и аз видях, че има някакви наркотични вещества, които бяха увити в найлони, ако правилно си спомням. Обадихме се на нашия дежурен по управление - С.А., като извикахме и колегите от другия патрулен автомобил, където беше свидетелят Г.Д., за да можем да извършим качествено проверката, защото имаше много лица. Запознат беше и дежурния, който дойде на място и видя същите неща, които видяхме и ние, след което по негово разпореждане лицата бяха отведени. Лицата бяха трима. Не мога да кажа дали П.М. беше един от тях. Не мога да кажа имената на другите. П.М. съм го виждал преди това. Проверявали сме го и друг път.

Поради факта, че П.М. е проявяван по някакъв начин, аз имах съмнение, че е възможно да извършва някакво действие, с което да нарушава закона, поради което се усъмних, че е той или някое от другите лица. Не съм видял някой от тях да е подхвърлил кутията. Намерихме я подхвърлена под масата. Не си спомням кое лице е било на масата. Написал съм го в докладната записка, където е записано кой е бил на масата и кой на билярдната маса. В никое от лицата не открихме вещества или предмети забранени от закона. Нямам спомен да съм срещал М. в това заведение. Проверявал съм го, но не мога да си спомня. Не съм го задържал друг път.

АДВ. В.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

В залата беше въведен свидетелят С.Т..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.НА ВЪПРОСИ НА АДВ. В.: Бяхме на кафе с П.М. и М.М.. Докато играехме билярд с П.М., М. си седеше на масата. След това влязоха в заведението полицаи, които провериха личните ни вещи. Ние се пошегувахме с тях. Изведнъж полицейски служител И. намери под масата кутия с цигари и без да разберем, се запъти към бара. От земята взе кутията полицейски служител К.И.. Без да дава обяснения се запъти към другото крило на бара и се върна и започна да ни заплашва. Отправяше закани. Сложи ми белезници. За другите нямаше белезници. Сложиха само на мен.

В заведението ние бяхме на билярдната маса с П.М.. Посещавали сме заведението и друг път. И друг път са идвали полицаи. В това заведение друг път не са ни задържали полицаите. В заведението тогава беше оживено. Преди да се настаним на масата, имаше и други клиенти. След като ни задържаха, ни заплашваха, че ще ни счупят зъбите.

АДВ. В.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът във връзка с молбата на жалбоподателя за отмяна на наложената глоба в предходно съдебно заседание, намери, че на основание чл. 92, ал. 2 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, същата следва да бъде отменена с оглед изложеното, че жалбоподателят е имал грешни представи за основанието на своите доказателствени искания, направени в предходно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената в предходно съдебно заседание глоба на жалбоподателя за това, че с недовеждането на свидетел в предходно съдебно заседание е възпрепятствал своевременното приключване на делото.

 

АДВ. В.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на други доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. В.: Моля да бъде отменена обжалваната от нас заповед. Претендираме присъждане на съдебно-деловодните разноски по делото, състоящи се в заплащане на държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв.

Моля за кратък срок за представяне на писмени бележки.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 3-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

    СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: