ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 24.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и четвърти  октомври           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 30 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ  И.И.З.- редовно уведомен,  явява се лично. 

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА КЪМ МИНИСТРЕСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ –редовно уведомен, не изпраща  представител.

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Т.С..

Явява се свидетеля Д.Р.И.- редовно и своевременно призован.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът сне самоличност на свидетеля,  както следва:

Д.Р.И.- EГH-**********, българин, български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

          СВИДЕТЕЛЯТ И.- Не помня точната дата  на запознанство, бяхме на един етаж в затвора гр.Бургас, мисля че беше 2014 година, не си спомням  месеца не си спомням датата.Там са запознах с него в Затвора Бургас.Бяхме на един етаж, но в различни килии.Той дойде и ми каза, че ще го вдигат за Варна, в друг затвор. Нямаше го около един месец и след това се върна обратно. Тогава здравословното му  състояние беше много зле. Това стана, мисля че 2014 година. Не знам точно какви му бяха оплакванията, но видях, че му течаха лигите, имаше синини отпред на гърдите. Аз  го попитах от къде са и той  ми каза, че когато не е давал да му бият инжекции  така ставало. Беше неадекватен  не можеше да се говори с него ходеше напред назад. Това е горе-долу това, което мога да кажа.

Въпрос на ПРОКУРОР С.- Колко  време продължи това неадекватно състояние?

СВИДЕТЕЛЯТ И. - Доста време.

Въпрос на ПРОКУРОР С. - В Затвора гр.Бургас беше ли осъществено лечение?

СВИДЕТЕЛЯТ И. – Не мога да кажа дали му е проведено лечение, не сме в една килия и не мога да кажа дали му и прилагано лечение.

ИЩЕЦЪТ  З. -  Нямам други искания, да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР С. - Няма да соча нови доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна , поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

ИЩЕЦЪТ  З. - Поддържам иска, желанието ми е да ми заплати обезщетение, за да се лекувам  след като ме освободят от затвора. Нямам какво друго да добавя.

ПРОКУРОР С. -  Уважаеми господин съдия, считам че исковата молба е неоснователна, от събраните доказателства не се установиха кумулативните предпоставки на чл.1 от ЗОДОВ. Не се установи незаконосъобразно действие или бездействие на административния  орган. Не се констатира наличието на неимуществени вреди, както и пряка и непосредствена причинна връзка межда действието и бездействието на административния  орган или евентуално причинени вреди. Искам да се позова на твърдението на самия ищец, записано в протокола от 26.09.2016 година, където същия твърди, цитирам: „Претенцията е за претърпени вреди от 19.04.2014 година до края на миналата 2015г. за психодиспансера  към Затвора гр.Ловеч. Уточнявам, че неправилното ми лечение докато бях в Затвора в гр.Бургас беше проведено не в  лечебно заведение към Затвора Бургас, а  извън него - в града”. От тези твърдения се установи, че затворническата администрация е  предприела всички административни  мерки за опазване на здравето  и живота на пострадалия, ако е имал неимуществени вреди няма пряка  и непосредствена връзка с бездействие на администрацията. Моля да оставите  без уважение предявения иск.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:17 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: