ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети януари                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3089 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Р., редовно уведомен, явява се лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на В.Р. против решение № 1040-02-120/01.11.2017 г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Бургас, с което е потвърдено разпореждане № 021-00-3003-5/04.10.2017 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица на ТП на НОИ – гр. Бургас, с което на жалбоподателя на основание чл. 54ж, ал. 1 и във връзка с чл. 54а, ал. 1, т. 2 от КСО е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл. 54а КСО с мотиви: „Лицето е придобило право на пенсия в друга държава.”, с искане за отмяна на решението като неправилно и незаконосъобразно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.: Искам да добавя нещо – преди размерът на моята пенсия беше 100 лева. Сега гривната много падна и е към 80 лева. Второ, за да получаваш там пенсия трябва да имаш адресна регистрация в Украйна. Ако нямаш адресна регистрация, пенсията я спират. В НОИ момичета проверяваха и аз разбрах, че в Украйна мен ме нямаше в списъка. Оказа се, че трябват куп пари, за да получавам там пенсия и просто не си струва. Сега разбрах, че изгубих, щом ме няма в регистъра и вече нямам никакво желание пак да харча куп пари за нищо, по-добре да не получавам изобщо.

Няма да представям други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Оспорвам жалбата.

Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, находящо се на л. 3 от материалите по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.: Аз работя тук, живея вече 28 години в България, плащам всички данъци и сега като ме съкратиха след болест, директорът на НОИ отказа отпускане на парично обезщетение за безработица заради това, че имам доход в Украйна.

Искането ми е съдът да удовлетвори желанието ми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да потвърдите обжалваното решение на Директора на ТП на НОИ, тъй като считам, че от представените по делото доказателства се установи, че г-н Р. получава пенсия в Украйна, поради което на него не би следвало да му се отпусне парично обезщетение за безработица.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: