ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На петнадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 3081 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ –л.св.И.В.В., редовно уведомен, се явява, доведен от ОД „Охрана“.

 

ОТВЕТНИКЪТ инсп. Ж.– ВПД началник на сектор „Затворническо общежитие“ - Дебелт, редовно уведомен, се явява лично.

Не се явява представител на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е по реда на чл.111 от Закона за изпълнение на наказанията и  задържането под стража (ЗИНЗС).

Образувано е по подадена жалба от И.В.В., ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода”, в ЗО „Дебелт“ против заповед на ВПД началник сектор „Затворническо общежитие“ – Дебелт № 95/27.10.2017г., с която на основание чл.101, т.7 от ЗИНЗС му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия за срок от пет денонощия“.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилите с жалбата административна преписка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам жалбата. Не съм запознат с административната преписка. Не желая да се запознавам с материалите, налични в административното дело.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ж.: Жалбата е неоснователна.  Поддържам заповедта си. Представям пълната преписка, която съдържа 2 обяснения на л. св. В., в която е дал обяснение: „… и аз го ударих”. Това е първото обяснение, дадено на 09.09.2017 г., когато е извършено дисциплинарното нарушение. Второто обяснение е дадено на 25.09.2017 г.– 14 дена след извършване на нарушението. Цитирам: „…аз му ударих един шамар”. В преписката освен заповедта, има и докладна записка от инспектор С., която е извършила проверка по случая и предлага да бъде наложено това наказание - в наказателна килия за 5 денонощия, докладна записка от мл. инспектор К.- надзирател, назначен на пост № 6, констатирал нарушението, и писмени обяснения от свидетели, както и от лишения от свобода В.,  обяснения от свидетелите Т.Я.- пострадалият, Д.Т., П.Я./дал е два пъти обяснения/, както и протокол, че лишеният от свобода В. е изслушан преди да му се наложи дисциплинарното наказание. Искам да допълня - самото нарушение е станало не в неговото спално помещение, а е влязъл в друго спално помещение, където е търсил конфликт.

Предоставям заверено копие на заповед № ЧР-05-177/04.07.2017 г., с която съм временно преназначен на длъжност в сектор „ЗО”, първа категория в ЗО, Първа категория в затвора гр. Бургас.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на жалбоподателя  административната преписка за запознаване.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Запознах се с административната преписка. Поддържам си жалбата. Нямам други доказателствени искания към съда. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счете, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства, както и днес представените в съдебното заседание писмени доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени документи с административната преписка и Заповед № 95/27.10.2017г. на ВПД началник сектор „Затворнически общежития“ - Дебелт, както и днес представените в съдебното заседание документи – пълната административна преписка и заверено копие на заповед № ЧР-05-177/04.07.2017 г., като доказателства по делото.

Съдът, като съобрази липсата на доказателствени искания, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Искам да попитам, понеже това ми е първо наказание, нямал съм други нарушения. За едни може да им дават чистота и хигиена след като се бият, чупят си ръце, аз за един шамар да вземам 5 дена карцер, не го одобрявам, на другите им дават 7 дена хигиенни, а на мен да ми дават 5 дена карцер за един шамар. Това е несправедливо наказание. Признавам, че съм го ударил, въпреки, че той ме е провокирал, ходил, разправял на хората, че съм му вземал салами, правил съм му рекет. Попитах го съвсем човешки защо го е направил и му ударих шамар. Ако може да е по-леко наказанието. Ако може да го отмените – още по-хубаво.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ж.: Точката в закона - чл.100, т.7 „освен физическата саморазправа с лишени от свобода или със служители, както и закана…”, за такава - в случая е имало и закана. Той не е изпълнил задължението, умишлено е потърсил конфликта с Я.. Законът не изисква да бъдат степенувани наказанията, т.е. тежестта на наказанието зависи от тежестта на извършеното нарушение. Не бих толерирал никаква физическа саморазправа с лишен от свобода.

Поради това искам да потвърдите заповедта.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и на основание чл. 111, ал. 5 от ЗИНЗС  и ще обяви решението си в днешното съдебно заседание в 15:15 часа.

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.В.В. - редовно уведомен, се явява  лично.

          ОТВЕТНИКЪТ инсп. Ж.- ВПД началник на сектор „Затворническо общежитие“ - Дебелт, се явява лично.

Съдът ОБЯВИ решението си на страните в 15:15 часа.

Протоколът  се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:30 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: